ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция УТС

Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Наредба № 5 на Общински съвет Бяла Слатина
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО УСЛУГАТА:
Дирекция „Устройство на територията и строителство”
ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Квитанция за платена такса
2. Документи, свързани с обстоятелствата, за които ще се издаде удостоверение (служебна бележка).
ЗАЯВЛЕНИЕ – № на образец:
Заявление  УТС – 7
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Обикновена услуга – 7 дни;
Бърза услуга –  3 дни;
Експресна услуга – 1 ден;
ТАКСА:
Обикновена услуга – 1,00 лв.;
Бърза услуга           –  2,00 лв.;
Експресна услуга    – 3,00 лв.;
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
Гр. Бяла Слатина
Ул. „Климент Охридски” №68, Стая №106
Тел. 0915/ 882 130

УТС – 7

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.