ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Формули за разпределение на средствата

Дата на публикуване: 04.03.2014 13:43


Заповед №29 / 29.01.2019 г. за Формула за разпределение на средствата на неспециализирани училища за 2019 г., на основание чл.44, ап.2 ЗМСМА
Заповед №291 / 10.05.2018 г. на Кмета на Община Бяла Слатина. Правила за определяне работните заплати на директорите на общинските детски заведения за 2018 г.
Заповед № 90/ 26.02.2018 г. на Кмета на община Бяла Слатина за утвърждаване на формула за разпределение на средствата на детските градини по единни разходни стандарти - държавна дейност за 2018 г.
Заповед №119 / 27.02.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина за утвърждаване на формула за разпределение на средствата на детските градини по единни разходни стандарти - държавна дейност 2017 г.
Заповед №116 / 27.02.2017 г. Бюджети на общинските училища - второстепенни разпоредители с бюджет, 2017 г.
Приложения към заповед № 116 / 27.02.2017 г.
Заповед №139 / 10.03.2016 г. Бюджети на общинските училища и детски градини - второстепенни разпоредители с бюджет, 2016 г.

Заповед №315 / 06.03.2015 г.  Бюджети на общинските училища и детски градини - второстепенни разпоредители с бюджет, в съответствие с разпределението на средствата по Единните Разходни Стандарти
Заповед №311 / 25.02.2015 г.  Формула за разпределение на средствата на целодневните детски градини и обединени детски заведения по ЕРС за 2015 г.
Заповед №309 / 24.02.2015 г.  Формула за разпределение на средствата на общообразователните училища по ЕРС за 2015 г.
Заповед №93 / 06.08.2014 г. за утвърждаване бюджетите на общинските училища и детски градини
Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по ЕРС между  ЦДГ и ОДЗ  на територията на община Бяла Слатина за 2014 година
Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по ЕРС между общинските училища на територията на община Бяла СлатинаНаименование Брой тегления
109_19_02_2021.pdf 193 Изтегли документ с име "109_19_02_2021.pdf"
zap_formdg_2021.doc 225 Изтегли документ с име "zap_formdg_2021.doc"

Потърсете в сайта

Местоположение