ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

2021

Дата на публикуване: 13.09.2021 15:30

До БОЖИДАР ЙОНЧЕВ ТУТОВСКИ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008274-1/27.08.2021г.
До ДЕСИСЛАВА СТОЙКОВА ИВАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008273-1/27.08.2021г.
До ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ХРИСТОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008247-1/26.08.2021г.
До ИВАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008269-1/26.08.2021г.
До ИВА МИЛЧЕВА ЯНЧЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008254-1/26.08.2021г.
До ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ ДИЛОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008256-1/26.08.2021г.
До КРАСИМИРА МАРИНОВА ВЛАДИМИРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008079-1/19.08.2021г.
До КРАСИМИР ПРОДАНОВ ГЕОРГИЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008261-1/26.08.2021г.
До ЛЮБОМИР МАТЕЕВ ХРИСТОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008418-1/10.09.2021г.
До МАРИНА ТРИФОНОВА НАЙДЕНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008371-1/02.09.2021г.
До ПАВЕЛ ТОДОРОВ РАДУЛОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008249-1/26.08.2021г.
До ПАВЛИН ЙОРДАНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008284-1/27.08.2021г.
До РУМЯНА МАРИНОВА БИСЕРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008225-1/23.08.2021г.
До РЕНИ НАЧЕВА НАПОЛЕОНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008242-1/26.08.2021г.
До СТЕФКА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008226-1/23.08.2021г.
До ТОШКО НАЧОВ ТОШЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008240-1/26.08.2021г.
До ЦВЕТАНА АНТОВА СТОЯНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008279-1/27.08.2021г.
До ЦЕЦО КОСТОВ ЦОЛОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008218-1/23.08.2021г.
До ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008255-1/26.08.2021г.
До ВАЛЕРИ ВЪЛКАНОВ ГОРАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008370-1/02.09.2021г.

До АНА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008387-1/07.09.2021г.

До БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ НИНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008377-1/02.09.2021г.
До ХРИСТО ТРИФОНОВ ИВАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008313-1/01.09.2021г.
До ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008306-1/01.09.2021г.
До ИВО СТОЯНОВ ИВАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008382-1/07.09.2021г.
До КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008397-1/07.09.2021г.
До ПЛАМЕН ИВАНОВ ИЛИЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008392-1/07.09.2021г.
До ПЛАМЕН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008398-1/07.09.2021г.
До ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008362-1/02.09.2021г.
До РУМЕН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008389-1/07.09.2021г.
До СНЕЖАНА БОТЕВА СТОЯНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008308-1/01.09.2021г.
До СТАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008294-1/01.09.2021г.
До ТОДОР ИВАНОВ ЯНЧЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008302-1/01.09.2021г.
До ТОТКА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008307-1/01.09.2021г.
До ЦВЕТАНКА КРЪСТЕВА ЙОРДАНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008380-1/02.09.2021г.
До ЦВЕТАНА ПЪРВАНОВА ЯНЧЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008303-1/01.09.2021г.
До ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008305-1/01.09.2021г.
До ВАНЯ ХРИСТОВА СУЛЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008297-1/01.09.2021г.
До ВЛАДИМИР МИТКОВ НАНОВСКИ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008289-1/01.09.2021г.
До ВАСКО ТОДОРОВ ЦОНКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008368-1/02.09.2021г.

До АНКА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008219-1/23.08.2021г.

До ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008181-1/20.08.2021г.
До ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008183-1/20.08.2021г.
До МОМЧИЛ ИВАНОВ ГАБРОВСКИ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008052-1/19.08.2021г.
До МАРИЯ ИЛИЕВА ПЕТКОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008096-1/19.08.2021г.
До НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008301-1/01.09.2021г.
До ПЕШКА НИКОЛОВА ФЕНЕРКОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008304-1/01.09.2021г.
До РУМЯНА БОРИСОВА ВАСИЛЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008428-1/10.09.2021г.
До РАДКА ДИНОВА БОРИСОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008176-1/20.08.2021г.
До РОЗАЛИЯ НИКОЛОВА БАЦОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008174-1/20.08.2021г.
До СЕВДАЛИН АЛИЕВ САЛЬОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008056-1/19.08.2021г.
До СВЕТЛА БОРИСОВА ГРИГОРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008299-1/01.09.2021г.
До ТАТЯНА ИЛИЕВА СПАСОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008420-1/10.09.2021г.
До ТЕМЕНУЖКА ПАВЛОВА ХЛЕБАРСКА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008291-1/01.09.2021г.
До ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ПАТРИШКОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008171-1/20.08.2021г.
До ВАСИЛ СВЕТЛОЗАРОВ БЪРБОРСКИ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008088-1/19.08.2021г.
До ЙОРДАН СТОЯНОВ ВЪЛЧИНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008285-1/01.09.2021г.
До ЙОАНА ВАЛЕРИЕВА ТОДОРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008086-1/19.08.2021г.

До БЛАГОВЕСТА ВЛАДИМИРОВА ЧОРОЛЕЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007839-1/10.08.2021г.

До ДАНИЕЛА АПОСТОЛОВА ДАМЯНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007941-1/11.08.2021г.
До ДИМИТРИНА ПЕТРОВА АЛ КУРДИ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007948-1/11.08.2021г.
До ДИМИТЪР ЦАНКОВ ПЕЕВСКИ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007952-1/11.08.2021г.
До ДОБРИН ВАСИЛЕВ ТОМОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007859-1/10.08.2021г.
До ЕЛКА ХРИСТОВА ИВАНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007930-1/11.08.2021г.
До ГАЛИНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007927-1/11.08.2021г.
До ГОРИЦА КАМЕНОВА АСЕНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007893-1/11.08.2021г.
До ИЛОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПОПОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007903-1/11.08.2021г.
До КАТЯ ДИЛОВА КЪТЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007899-1/11.08.2021г.
До ЛЮДМИЛА БОРИСОВА ДЖАМБАЗОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007902-1/11.08.2021г.
До ЛЮБОМИР ИВАНОВ АНЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007931-1/11.08.2021г.
До ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007885-1/11.08.2021г.
До МАРГАРИТА ИВАНОВА ИВАНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007898-1/11.08.2021г.
До МОНИКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007940-1/11.08.2021г.
До НИКОЛАЙ БОЖИНОВ ГЕОРГИЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007914-1/11.08.2021г.
До РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ РАЛЧЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007923-1/11.08.2021г.
До ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007949-1/11.08.2021г.
До ЦВЕТАНКА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007936-1/11.08.2021г.
До ЮЛИЯ КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007939-1/11.08.2021г.
До ЙОНКО НИНОВ НИНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007911-1/11.08.2021г.

До АНДРЕЙ АНТОНОВ МИТОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008042-1/19.08.2021г.

До АНЕТА ИВАНОВА БОРИСОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008053-1/19.08.2021г.
До ЕВГЕНИ БОГДАНОВ ВЕЛЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008193-1/20.08.2021г.
До ФИЛИПИНА РЕМИ РАДОЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008039-1/19.08.2021г.
До ХРИСТО БОЯНОВ БАЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008040-1/19.08.2021г.
До ХРИСТО ГЕНОВ ВЪЛКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008057-1/19.08.2021г.
До ИВАЛИНА МАРИОВА АЛТИМИРСКА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008093-1/19.08.2021г.
До МАЛИН БОРИСЛАВОВ ЛЪСКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008026-1/18.08.2021г.
До МАЯ ГЕОРГИЕВА ДОД за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008109-1/19.08.2021г.
До МИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008045-1/19.08.2021г.
До МАГДАЛЕН ПЕШОВ ВЕЛЧЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008064-1/19.08.2021г.
До НАТАША ИВАНОВА ХРИСТОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008104-1/19.08.2021г.
До РУМЯНА ДИМИТРОВА РОМАНСКА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008060-1/19.08.2021г.
До ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008101-1/19.08.2021г.
До ЦВЕТОСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008047-1/19.08.2021г.
До ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008044-1/19.08.2021г.
До ЦВЕТЕЛИНА ВЪРБАНОВА ЛИЛОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008043-1/19.08.2021г.
До ВАНЯ ГЕНОВА ГЕНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008023-1/18.08.2021г.
До ВЕСЕЛКА ТОДОРОВА КЮРДЕЛИЙСКА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008041-1/19.08.2021г.
До ЙОРДАН ИВОВ ЙОРДАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008055-1/19.08.2021г.

До АНАТОЛИ ГЕНОВ НЕНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008011-1/18.08.2021г.
До БОЖИДАР СТОЙКОВ БРЕШКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008024-1/18.08.2021г.
До ЕВГЕНИЙ ХРИСТОВ ПЕЛОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007982-1/17.08.2021г.
До ЕВГЕНИ МАРИНОВ НИНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008027-1/18.08.2021г.
До ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ВАЧЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008035-1/18.08.2021г.
До ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ АНТОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008014-1/18.08.2021г.
До ИВАЙЛО ТОШЕВ ИЛИЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008018-1/18.08.2021г.
До ЯСЕН ЙОРДАНОВ МАТЕЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008019-1/18.08.2021г.
До КОРНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ПЕНЧЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008022-1/18.08.2021г.
До КАЛИН БОЯНОВ БАЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008034-1/18.08.2021г.
До КАЛОЯН ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008033-1/18.08.2021г.
До КРАСИМИР НИКОЛАЕВ АВРАМОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008016-1/18.08.2021г.
До МИРОСЛАВ БОГОМИЛОВ МАРИНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008020-1/18.08.2021г.
До МАЯ ТИХОМИРОВА КОЛЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008004-1/17.08.2021г.
До НИКОЛАЙ ТОШЕВ ИЛИЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008025-1/18.08.2021г.
До ПЕТЯ СИМЕОНОВА ПЕТРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007984-1/17.08.2021г.
До СЕРГЕЙ БОРИСЛАВОВ КИРИЛОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008006-1/17.08.2021г.
До СИМОНА ЕМИЛОВА ЦЕКОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008038-1/18.08.2021г.
До ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007912-1/11.08.2021г.
До ЙОРДАН ДИЛОВ КЪТЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007935-1/11.08.2021г.

До АЛБЕНА ИВАНОВА АНТОНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007992-1/17.08.2021г.
До АСЯ ПЕТКОВА ДОБЧЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008037-1/18.08.2021г.
До БОРИС АНТОНОВ МИТОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008002-1/17.08.2021г.
До БОЙКО БОЙКОВ ГОРАНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008068-1/18.08.2021г.
До БОРИС ИВАНОВ БОРИСОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008005-1/17.08.2021г.
До ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЛИТОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008007-1/17.08.2021г.
До ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИЛОВСКИ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008031-1/18.08.2021г.
До ИВАЛИНА ПЕТРОВА ПОПОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008059-1/19.08.2021г.
До КРУМ НАЙДЕНОВ СТОЙНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008051-1/19.08.2021г.
До КРИСТИНА САМУИЛОВА КЪЧЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007988-1/17.08.2021г.
До ЛЮБЕН МИЛЧЕВ ПЕТРОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008001-1/17.08.2021г.
До ПЕТЯ ГОРАНОВА ДАРАКЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008005-1/17.08.2021г.
До ПОЛИНА КАМЕНОВА ИЛИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008029-1/18.08.2021г.
До РОМЕО ЦВЕТАНОВ БАНКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007990-1/17.08.2021г.
До СТОЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007983-1/17.08.2021г.
До СТОЯН МИТКОВ КОНСТАНТИНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007997-1/17.08.2021г.
До СИМЕОН МАРГАРИТОВ МАРИНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008036-1/18.08.2021г.
До ВАЛЕРИ НИКОЛАЕВ ЛИТОВ,за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007993-1/17.08.2021г.
До ЙОНИТА ИВАНОВА ПЕТКОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007989-1/17.08.2021г.

До АНЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007851-1/10.08.2021г.
До БОЖИДАР ТОНКОВ СТОЙЧОВСКИза Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007824-1/10.08.2021г.
До ДОНИЧКА МАРКОВА РАЙКОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007843-1/10.08.2021г.
До ЕЛЕНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007807-1/10.08.2021г.
До ЕВГЕНИЯ МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007887-1/11.08.2021г.
До ИВАЙЛО ИВАНОВ ПАТРИШКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007926-1/11.08.2021г. 
До ИГНАТ КОСТОВ КОСТОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007832-1/10.08.2021г. 
До ЛАЗАРИНКА ЦЕНОВА ЛУКАНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007834-1/10.08.2021г. 
До МОНИКА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007803-1/10.08.2021г. 
До МИТКА ИЛИЕВА КОСТОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007910-1/11.08.2021г. 
До НЕЛИ БОРИСОВА ЦАКОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007955-1/11.08.2021г. 
До НИКОЛИНА ПЕТРОВА СОКОЛАРСКА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007817-1/10.08.2021г. 
До ПЕТЪР ЕНЧЕВ ПЕТРОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007829-1/10.08.2021г. 
До ПЕШКА МАРИНОВА ПЕТКОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007815-1/10.08.2021г. 
До ПАВЛИН ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007857-1/10.08.2021г. 
До РОСИЦА МИТКОВА ГИКОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007904-1/11.08.2021г. 
До СТЕФАНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007819-1/10.08.2021г. 
До СЛАВКА ИВАНОВА ЯКИМОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007816-1/10.08.2021г. 
До СОНЯ СВЕТОСЛАВОВА ДЕРМАНСКА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007945-1/11.08.2021г. 
До ТАНЯ НЕДЯЛКОВА НЕДЯЛКОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007861-1/10.08.2021г. 
До ЦВЕТАН ГЕРГОВ ЦЕКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007950-1/11.08.2021г. 
До ТАТЯНА СИМЕОНОВА МАРИНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007896-1/11.08.2021г. 
До ЦВЕТЕЛИНА ЙОТОВА ГУЛЕНОВА-БУФИЕ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007888-1/11.08.2021г. 
До ВЕНКО КИРИЛОВ ВЕНКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007944-1/10.08.2021г. 
До ВИОЛЕТА ЛАЛОВА ЛАЛОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007863-1/10.08.2021г. 
До ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007840-1/10.08.2021г. 
До ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ЦЕКОВА-БОНЕВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007953-1/11.08.2021г.

Наименование Брой тегления
56vvgoronov.pdf 0 Изтегли документ с име "56vvgoronov.pdf"
56tsktsolov.pdf 0 Изтегли документ с име "56tsktsolov.pdf"
56vspetrov.pdf 0 Изтегли документ с име "56vspetrov.pdf"
56kpgeorgiev.pdf 0 Изтегли документ с име "56kpgeorgiev.pdf"
56pyvodenicharski.pdf 0 Изтегли документ с име "56pyvodenicharski.pdf"
56bytutovski.pdf 0 Изтегли документ с име "56bytutovski.pdf"
56dsivanova.pdf 0 Изтегли документ с име "56dsivanova.pdf"
56gthristov.pdf 0 Изтегли документ с име "56gthristov.pdf"
56ptradulov.pdf 0 Изтегли документ с име "56ptradulov.pdf"
56idiliev.pdf 0 Изтегли документ с име "56idiliev.pdf"
56imiancheva.pdf 0 Изтегли документ с име "56imiancheva.pdf"
56ivdilov.pdf 0 Изтегли документ с име "56ivdilov.pdf"
56mtnaydenova.pdf 0 Изтегли документ с име "56mtnaydenova.pdf"
56kmvladimirova.pdf 0 Изтегли документ с име "56kmvladimirova.pdf"
56lmhristov.pdf 0 Изтегли документ с име "56lmhristov.pdf"
56tsastoianova.pdf 0 Изтегли документ с име "56tsastoianova.pdf"
56tntoshev.pdf 0 Изтегли документ с име "56tntoshev.pdf"
56svmarinova.pdf 0 Изтегли документ с име "56svmarinova.pdf"
56rnnapoleonova.pdf 0 Изтегли документ с име "56rnnapoleonova.pdf"
56rmbiserova.pdf 0 Изтегли документ с име "56rmbiserova.pdf"
55vdivanov.pdf 3 Изтегли документ с име "55vdivanov.pdf"
55tspiancheva.pdf 3 Изтегли документ с име "55tspiancheva.pdf"
55tskyordanova.pdf 3 Изтегли документ с име "55tskyordanova.pdf"
55timetodieva.pdf 3 Изтегли документ с име "55timetodieva.pdf"
55tiianchev.pdf 3 Изтегли документ с име "55tiianchev.pdf"
55svgeorgieva.pdf 3 Изтегли документ с име "55svgeorgieva.pdf"
55sbstoianova.pdf 3 Изтегли документ с име "55sbstoianova.pdf"
55rtkostadinov.pdf 3 Изтегли документ с име "55rtkostadinov.pdf"
55vhsuleva.pdf 3 Изтегли документ с име "55vhsuleva.pdf"
55vmnanovski.pdf 3 Изтегли документ с име "55vmnanovski.pdf"
55vttsonkov.pdf 3 Изтегли документ с име "55vttsonkov.pdf"
55ptkostadinov.pdf 3 Изтегли документ с име "55ptkostadinov.pdf"
55ankrasteva.pdf 5 Изтегли документ с име "55ankrasteva.pdf"
55bdninov.pdf 3 Изтегли документ с име "55bdninov.pdf"
55htivanov.pdf 3 Изтегли документ с име "55htivanov.pdf"
55htsivanova.pdf 3 Изтегли документ с име "55htsivanova.pdf"
55isivanov.pdf 3 Изтегли документ с име "55isivanov.pdf"
55kdilieva.pdf 3 Изтегли документ с име "55kdilieva.pdf"
55piiliev.pdf 3 Изтегли документ с име "55piiliev.pdf"
55pvpetkov.pdf 4 Изтегли документ с име "55pvpetkov.pdf"
54vsbarborski.pdf 3 Изтегли документ с име "54vsbarborski.pdf"
54vipatrishkova.pdf 3 Изтегли документ с име "54vipatrishkova.pdf"
54tphlebarska.pdf 3 Изтегли документ с име "54tphlebarska.pdf"
54ysvalchinov.pdf 3 Изтегли документ с име "54ysvalchinov.pdf"
54yvtodorova.pdf 3 Изтегли документ с име "54yvtodorova.pdf"
54sasaliov.pdf 3 Изтегли документ с име "54sasaliov.pdf"
54sbgrigorova.pdf 3 Изтегли документ с име "54sbgrigorova.pdf"
54tispasova.pdf 3 Изтегли документ с име "54tispasova.pdf"
54rnbatsova.pdf 3 Изтегли документ с име "54rnbatsova.pdf"
54rdborisova.pdf 3 Изтегли документ с име "54rdborisova.pdf"
54rbvasileva.pdf 4 Изтегли документ с име "54rbvasileva.pdf"
54pnfenerkova.pdf 3 Изтегли документ с име "54pnfenerkova.pdf"
54mipetkova.pdf 3 Изтегли документ с име "54mipetkova.pdf"
54nvyordanov.pdf 3 Изтегли документ с име "54nvyordanov.pdf"
54dipetrova.pdf 3 Изтегли документ с име "54dipetrova.pdf"
54dnvalcheva.pdf 3 Изтегли документ с име "54dnvalcheva.pdf"
54migabrovski.pdf 3 Изтегли документ с име "54migabrovski.pdf"
54akgeorgieva.pdf 3 Изтегли документ с име "54akgeorgieva.pdf"
53tsvivanova.pdf 6 Изтегли документ с име "53tsvivanova.pdf"
53tshhristova.pdf 6 Изтегли документ с име "53tshhristova.pdf"
53nbgeorgiev.pdf 6 Изтегли документ с име "53nbgeorgiev.pdf"
53rvralchev.pdf 7 Изтегли документ с име "53rvralchev.pdf"
53ynninov.pdf 6 Изтегли документ с име "53ynninov.pdf"
53ukpetrova.pdf 6 Изтегли документ с име "53ukpetrova.pdf"
53lbdjambazova.pdf 6 Изтегли документ с име "53lbdjambazova.pdf"
53ehivanova.pdf 6 Изтегли документ с име "53ehivanova.pdf"
53dtspeevski.pdf 6 Изтегли документ с име "53dtspeevski.pdf"
53ghnikolova.pdf 6 Изтегли документ с име "53ghnikolova.pdf"
53ltlazarova.pdf 6 Изтегли документ с име "53ltlazarova.pdf"
53kdkateva.pdf 6 Изтегли документ с име "53kdkateva.pdf"
53lianev.pdf 6 Изтегли документ с име "53lianev.pdf"
53mistefanova.pdf 6 Изтегли документ с име "53mistefanova.pdf"
53ijpopova.pdf 6 Изтегли документ с име "53ijpopova.pdf"
53miivanova.pdf 6 Изтегли документ с име "53miivanova.pdf"
53gkasenova.pdf 6 Изтегли документ с име "53gkasenova.pdf"
53dvtomov.pdf 6 Изтегли документ с име "53dvtomov.pdf"
53dpkurdi.pdf 6 Изтегли документ с име "53dpkurdi.pdf"
53bvchoroleeva.pdf 6 Изтегли документ с име "53bvchoroleeva.pdf"
53dadamianova.pdf 6 Изтегли документ с име "53dadamianova.pdf"
52tsivasileva.pdf 10 Изтегли документ с име "52tsivasileva.pdf"
52yiyordanov.pdf 9 Изтегли документ с име "52yiyordanov.pdf"
52vggenova.pdf 8 Изтегли документ с име "52vggenova.pdf"
52vtodorova.pdf 9 Изтегли документ с име "52vtodorova.pdf"
52tsvlilova.pdf 9 Изтегли документ с име "52tsvlilova.pdf"
52tsipetrova.pdf 9 Изтегли документ с име "52tsipetrova.pdf"
52hgvalkov.pdf 8 Изтегли документ с име "52hgvalkov.pdf"
52mblaskov.pdf 8 Изтегли документ с име "52mblaskov.pdf"
52mggeorgieva.pdf 9 Изтегли документ с име "52mggeorgieva.pdf"
52nihristova.pdf 11 Изтегли документ с име "52nihristova.pdf"
52tshmihaylova.pdf 10 Изтегли документ с име "52tshmihaylova.pdf"
52mpvelchev.pdf 10 Изтегли документ с име "52mpvelchev.pdf"
52mgdod.pdf 9 Изтегли документ с име "52mgdod.pdf"
52hbbaev.pdf 10 Изтегли документ с име "52hbbaev.pdf"
52imaltimirska.pdf 9 Изтегли документ с име "52imaltimirska.pdf"
52rdromanska.pdf 9 Изтегли документ с име "52rdromanska.pdf"
52aamitov.pdf 9 Изтегли документ с име "52aamitov.pdf"
52aiborisova.pdf 9 Изтегли документ с име "52aiborisova.pdf"
52frradoeva.pdf 10 Изтегли документ с име "52frradoeva.pdf"
52ebvelev.pdf 9 Изтегли документ с име "52ebvelev.pdf"
51ydkatev.pdf 9 Изтегли документ с име "51ydkatev.pdf"
51setsekova.pdf 8 Изтегли документ с име "51setsekova.pdf"
51vpgeorgieva.pdf 7 Изтегли документ с име "51vpgeorgieva.pdf"
51itiliev.pdf 8 Изтегли документ с име "51itiliev.pdf"
51iymateev.pdf 9 Изтегли документ с име "51iymateev.pdf"
51mbmarinov.pdf 9 Изтегли документ с име "51mbmarinov.pdf"
51ntiliev.pdf 9 Изтегли документ с име "51ntiliev.pdf"
51mtkoleva.pdf 8 Изтегли документ с име "51mtkoleva.pdf"
51pspetrova.pdf 9 Изтегли документ с име "51pspetrova.pdf"
51gtsantov.pdf 9 Изтегли документ с име "51gtsantov.pdf"
51kialeksiev.pdf 8 Изтегли документ с име "51kialeksiev.pdf"
51emninov.pdf 9 Изтегли документ с име "51emninov.pdf"
51bsbreshkov.pdf 8 Изтегли документ с име "51bsbreshkov.pdf"
51kbbaev.pdf 8 Изтегли документ с име "51kbbaev.pdf"
51glvachev.pdf 8 Изтегли документ с име "51glvachev.pdf"
51sbkirilov.pdf 7 Изтегли документ с име "51sbkirilov.pdf"
51agnenov.pdf 6 Изтегли документ с име "51agnenov.pdf"
51knavramov.pdf 8 Изтегли документ с име "51knavramov.pdf"
51kapencheva.pdf 9 Изтегли документ с име "51kapencheva.pdf"
51ehpelov.pdf 10 Изтегли документ с име "51ehpelov.pdf"
50yipetkova.pdf 9 Изтегли документ с име "50yipetkova.pdf"
50rtsbankov.pdf 8 Изтегли документ с име "50rtsbankov.pdf"
50hgdilovski.pdf 7 Изтегли документ с име "50hgdilovski.pdf"
50pkilieva.pdf 6 Изтегли документ с име "50pkilieva.pdf"
50lmpetrov.pdf 6 Изтегли документ с име "50lmpetrov.pdf"
50sdatanasov.pdf 7 Изтегли документ с име "50sdatanasov.pdf"
50smmarinov.pdf 9 Изтегли документ с име "50smmarinov.pdf"
50vnlotov.pdf 6 Изтегли документ с име "50vnlotov.pdf"
50smkonstantinov.pdf 5 Изтегли документ с име "50smkonstantinov.pdf"
50kskacheva.pdf 6 Изтегли документ с име "50kskacheva.pdf"
50ippopova.pdf 8 Изтегли документ с име "50ippopova.pdf"
50knstoynov.pdf 6 Изтегли документ с име "50knstoynov.pdf"
50pgdarakeva.pdf 7 Изтегли документ с име "50pgdarakeva.pdf"
50bbgoranov.pdf 9 Изтегли документ с име "50bbgoranov.pdf"
50biborisov.pdf 6 Изтегли документ с име "50biborisov.pdf"
50gnlitov.pdf 8 Изтегли документ с име "50gnlitov.pdf"
50aiantonova.pdf 6 Изтегли документ с име "50aiantonova.pdf"
50apdobcheva.pdf 11 Изтегли документ с име "50apdobcheva.pdf"
50bamitov.pdf 12 Изтегли документ с име "50bamitov.pdf"
49ssdermanska.pdf 12 Изтегли документ с име "49ssdermanska.pdf"
49siiakimova.pdf 11 Изтегли документ с име "49siiakimova.pdf"
49tsyotova.pdf 10 Изтегли документ с име "49tsyotova.pdf"
49vllalova.pdf 12 Изтегли документ с име "49vllalova.pdf"
49tsmarinova.pdf 11 Изтегли документ с име "49tsmarinova.pdf"
49tnnedialkova.pdf 12 Изтегли документ с име "49tnnedialkova.pdf"
49tsgtsekov.pdf 11 Изтегли документ с име "49tsgtsekov.pdf"
49sdvasileva.pdf 13 Изтегли документ с име "49sdvasileva.pdf"
49zdtsekova.pdf 15 Изтегли документ с име "49zdtsekova.pdf"
49vkvenkov.pdf 12 Изтегли документ с име "49vkvenkov.pdf"
49vvtsvetkov.pdf 12 Изтегли документ с име "49vvtsvetkov.pdf"
49iipatrishkov.pdf 10 Изтегли документ с име "49iipatrishkov.pdf"
49mikostova.pdf 12 Изтегли документ с име "49mikostova.pdf"
49ehpetrova.pdf 10 Изтегли документ с име "49ehpetrova.pdf"
49pepetrov.pdf 11 Изтегли документ с име "49pepetrov.pdf"
49rmgigova.pdf 14 Изтегли документ с име "49rmgigova.pdf"
49pmpetkova.pdf 11 Изтегли документ с име "49pmpetkova.pdf"
49npsokolarska.pdf 10 Изтегли документ с име "49npsokolarska.pdf"
49pvvalchev.pdf 11 Изтегли документ с име "49pvvalchev.pdf"
49ikkostov.pdf 11 Изтегли документ с име "49ikkostov.pdf"
49ltslukanova.pdf 14 Изтегли документ с име "49ltslukanova.pdf"
49mbpetrova.pdf 13 Изтегли документ с име "49mbpetrova.pdf"
49nbtsakova.pdf 11 Изтегли документ с име "49nbtsakova.pdf"
49emgeorgieva.pdf 12 Изтегли документ с име "49emgeorgieva.pdf"
49dmraykova.pdf 12 Изтегли документ с име "49dmraykova.pdf"
49apivanova.pdf 10 Изтегли документ с име "49apivanova.pdf"
49btstoychovski.pdf 13 Изтегли документ с име "49btstoychovski.pdf"
  1. 2021 - Текуща страница

Потърсете в сайта

Местоположение