Добре Дошли

Сградата на община Бяла Слатина

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

14.04.2015
Съобщение. На вниманието на земеделските стопани.

Във връзка с прилагането на Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия,...


10.04.2015
Великденско обръщение на кмета на общината, инж. Иво Цветков

Уважаеми съграждани, скъпи гости на Община Бяла Слатина!


10.04.2015
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛИЦА ЗА ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „КАТО В СВОЙ ДОМ”

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛИЦА ЗА ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ ПО...


10.04.2015
Списък на допуснатите до събеседване кандидати при подбор на специалисти за подкрепящи дейности в два ЦНСТ, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, компонент 2 „разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в съответствие с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0060-C0001, в изпълнение на заповед № 356/26.03.2015 г. на кмета на община Бяла Слатина

длъжност "Санитар"длъжност "Психиатър"


02.04.2015
Работна среща на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета на общината

На 09.04.2015 г. от 14.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе работна среща на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета на...


02.04.2015
Малки граждански проекти за по-уютна среда

Конкурс „Малки граждански проекти за по-уютна среда“