Добре Дошли

Отчет на Кмета за мандат 2011-2015 г.

Сградата на община Бяла Слатина

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

Новини
30.04.2016
Поздравление на кмета на община Бяла Слатина - инж.Иво Цветков по повод Великденските празници

Уважаеми граждани и гости на община Бяла Слатина,


27.04.2016
Великденски празници 2016

21.04.2016
Откриване на проектни дейности по проект „Играя и уча на двора”, се състоя в ЦДГ „Незабравка“ в Бяла Слатина.

Това е проект по програма „Участвам, Дарявам, Променям” на сдружение „Първи юни”, изпълнявана с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Целта на проекта „Играя...


19.04.2016
Съобщение на Дирекция "Местни данъци и такси"

Уведомяваме Ви , че на 03 май изтича срока за плащане с 5% отстъпка на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка...


19.04.2016
Майски културни празници 2016

Програмата


18.04.2016
Конкурс по повод първия рожден ден на Фонд "Участвам - дарявам - променям" - Бяла Слатина".

ДАРИТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ НА ФОНД „УЧАСТВАМ – ДАРЯВАМ – ПРОМЕНЯМ”- БЯЛА СЛАТИНА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТВОРБА – КАРТИНА, ПЕСЕН, ВИДЕОКЛИП, СТИХ, ЕСЕ, ТАНЦ ИЛИ...