Община Бяла Слатина - Официален Интернет сайт
 
 
 
 
 
   
Добре Дошли

Сградата на община Бяла Слатина

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

15.12.2014
Съобщение съгласно чл.62, ал.1, от Закона за водите

Относно постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от шахтов кладенец.


28.11.2014
Встъпителна пресконференция по Проект „Като в свой дом”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001

На 28.11.2014 г. в ресторант „ Скът“ гр. Бяла Слатина се проведе встъпителна пресконференция по Проект „Като в свой дом”, договор за безвъзмездна финансова помощ...


24.11.2014
Встъпителна пресконференция по Проект № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001 „Като в свой дом”

Община Бяла Слатина организира встъпителна пресконференция по Проект № BG051PO001-5.2.12-0060-C0001 „Като в свой дом”, която ще се проведе в гр. Бяла Слатина, на 28.11.2014 г....


21.11.2014
Две Обяви на Дирекция "Бюро по труда" - гр. Бяла Слатина

Дирекция "Бюро по труда" гр. Бяла Слатина уведомява за Инициатива на Агенцията по Заетостта, с която през периода 24 - 28.11.2014 г. от 10.00ч. до...


19.11.2014
Покана за участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2015 г. на Община Бяла Слатина

Уважаеми съграждани, На основание на чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Ръководството на Община Бяла Слатина Ви кани да участвате в публичното...


14.11.2014
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

Община Бяла Слатина уведомява всички граждани, общински съветници, кметове и кметски наместници, обществени организации, медии и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане.