Добре Дошли

Отчет на Кмета за мандат 2011-2015 г.

Сградата на община Бяла Слатина

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

Новини
09.02.2016
Работна среща на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета на община Бяла Слатина

Кметът на община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков и председателят на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета - Данаил Иванов инициираха провеждането на поредната...


05.02.2016
Шести Карнавален фестивал „Фършанги”

На 6 февруари 2016г. в с. Бърдарски геран ще се проведе карнавалния фестивал „Фършанги”.За шеста поредна година в него ще вземат участие банатски българи и...


03.02.2016
Работна среща на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета на общината

Кметът на община Бяла Слатина и Председателят на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета на общината организират работна среща, която ще се проведе в...


03.02.2016
Община Бяла Слатина внесе проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г

Община Бяла Слатина внесе проектно предложение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 -...


02.02.2016
Община Бяла Слатина Ви уведомява, че започна събирането на дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2016г.

Те могат да се заплатят на две равни вноски - до 30 юни и до 31 Октомври на текущата година. На предплатилите за цялата година...


01.02.2016
Нашият съгражданин Николай Фенерски представи нов роман в Монтана

Нашият съгражданин Николай Фенерски представи нов роман в МонтанаРоманът „1994“ се срещна с читателите си от Монтана на 25 януари в регионална библиотека „Гео Милев“....