ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Съобщения по ДОПК 17.01.2022

Дата на публикуване: 24.01.2022 17:07

До АНАТОЛИ АНГЕЛОВ ПАВЛОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008975-1/25.11.2021г.

До АТАНАС ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009102-1/29.11.2021г.

До АЛЕКСАНДЪР МАРИЕВ АЛЕКСАНДРОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008912-1/24.11.2021г.

До АНЕТА РУСИНОВА АСЕНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007624-1/21.07.2021г.

До БИСЕР КИРОВ ВЕЛЧЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009019-1/25.11.2021г.

До БОЖИДАР ВАЛЕНТИНОВ МИТКОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009018-1/25.11.2021г.

До ДАНАИЛ МИТКОВ АСЕНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007618-1/21.07.2021г.

До ДИАНА ВЪЛЧЕВА ГОРАНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008906-1/24.11.2021г.

До ДАНИЕЛ ИЛИЕВ КРАСТЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008652-1/19.10.2021г.

До ДОНКА ЙОЗОВА НЕДЕЛЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008775-1/04.11.2021г.

До ЕМИЛИЯ КРАСИМИРОВА МИХАЙЛОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008999-1/25.11.2021г.

До ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ЦВЕТКОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008903-1/24.11.2021г.

До ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ЕВГЕНИЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008776-1/04.11.2021г.

До ГАЛЯ ДИМИТРОВА МИЛЧЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007698-1/21.07.2021г.

До ГЕОРГИ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009081-1/29.11.2021г.

До ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОРИСОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008955-1/24.11.2021г.

До ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007592-1/21.07.2021г.

До ХРИСТО ПЕТРОВ ТЪМНИШКИ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008989-1/25.11.2021г.

До ИВАЛИНА ЦВЕТАНОВА ЦЕКОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008867-1/15.11.2021г.

До ИСКРЕН ЮЛИЕВ БОРИСОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008801-1/04.11.2021г.

До ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009066-1/29.11.2021г.

До ИВАНКА ЙОРДАНОВА ПОПОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007810-1/10.08.2021г.

До КРИСТИНА ЕВГЕНИЕВА ХРИСТОФОРОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008699-1/20.10.2021г.

До КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009086-1/29.11.2021г.

До КРУШАНИ ЛУИДЖИ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009013-1/25.11.2021г.

До КАМЕЛИЯ МАРИЕВА АЛЕКСАНДРОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008911-1/24.11.2021г.

До КОСЬО ПЕТРОВ АСЕНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007604-1/21.07.2021г.

До ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ЛИЛОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008878-1/15.11.2021г.

До МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЕЦОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007651-1/21.07.2021г.

До МИХАИЛ ЕМИЛОВ ШАБАНСКИ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009092-1/29.11.2021г.

До МИЛЕН ХРИСТОВ ИЛИЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008861-1/15.11.2021г.

До МАРИЯН ИЛИЕВ МЕТОДИЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008987-1/25.11.2021г

До МАТЕЙ СИМЕОНОВ КОЛАРОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008901-1/24.11.2021г.

До МИЛЕН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007377-1/16.07.2021г.

До НИКОЛАЙ МИНКОВ ТАНКОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007632-1/21.07.2021г.

До НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009000-1/25.11.2021г.

До НЕДЯЛКА ЗЛАТКОВА МИХАЙЛОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008909-1/24.11.2021г.

До ПАВЛИН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008646-1/19.10.2021.

До ПЕНКА КИРИЛОВА МАРИНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008864-1/15.11.2021г.

До ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ДИМОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009060-1/29.11.2021г.

До РУМЕН ДИЛКОВ ЦВЕТКОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009058-1/29.11.2021г.

До РОДЗИЕВИЧ КРИСТОФЪР ДЖОН, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007584-1/21.07.2021г.

До САМУИЛ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008939-1/24.11.2021г.

До САШКА МАРИНОВА ЖОТЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008913-1/24.11.2021г.

До СИЛВИЯ МЕТОДИЕВА МЕТОДИЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008123-1/20.08.2021г.

До ТОДОР ВАСИЛЕВ ЙОТОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008941-1/24.11.2021г.

До ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА МЕТОДИЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008986-1/25.11.2021г.

До ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008857-1/11.11.2021г.

До ВИКТОРИЯ СПАСОВА МАНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007602-1/21.07.2021г.

До ЙОХАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008917-1/24.11.2021г.


Наименование Брой тегления
67vsmanova.pdf 454 Изтегли документ с име "67vsmanova.pdf"
67vpsimeonov.pdf 471 Изтегли документ с име "67vpsimeonov.pdf"
67vimetodieva.pdf 451 Изтегли документ с име "67vimetodieva.pdf"
67ydyordanov.pdf 519 Изтегли документ с име "67ydyordanov.pdf"
67tvyotov.pdf 484 Изтегли документ с име "67tvyotov.pdf"
67rdtsvetkov.pdf 412 Изтегли документ с име "67rdtsvetkov.pdf"
67meshabanski.pdf 454 Изтегли документ с име "67meshabanski.pdf"
67mimetodiev.pdf 471 Изтегли документ с име "67mimetodiev.pdf"
67pvdimova.pdf 470 Изтегли документ с име "67pvdimova.pdf"
67mdgetsova.pdf 454 Изтегли документ с име "67mdgetsova.pdf"
67mvtodorov.pdf 450 Изтегли документ с име "67mvtodorov.pdf"
67nzmihaylova.pdf 443 Изтегли документ с име "67nzmihaylova.pdf"
67kpasenov.pdf 496 Изтегли документ с име "67kpasenov.pdf"
67smjoteva.pdf 472 Изтегли документ с име "67smjoteva.pdf"
67rkdjon.pdf 427 Изтегли документ с име "67rkdjon.pdf"
67lililov.pdf 408 Изтегли документ с име "67lililov.pdf"
67pdpavlov.pdf 519 Изтегли документ с име "67pdpavlov.pdf"
67smmetodieva.pdf 432 Изтегли документ с име "67smmetodieva.pdf"
67pkmarinova.pdf 412 Изтегли документ с име "67pkmarinova.pdf"
67mhiliev.pdf 500 Изтегли документ с име "67mhiliev.pdf"
67mskolarov.pdf 469 Изтегли документ с име "67mskolarov.pdf"
67skdimitrov.pdf 406 Изтегли документ с име "67skdimitrov.pdf"
67nmtankov.pdf 477 Изтегли документ с име "67nmtankov.pdf"
67nystoianova.pdf 535 Изтегли документ с име "67nystoianova.pdf"
67kluidji.pdf 417 Изтегли документ с име "67kluidji.pdf"
67iypopova.pdf 488 Изтегли документ с име "67iypopova.pdf"
67iuborisov.pdf 412 Изтегли документ с име "67iuborisov.pdf"
67gtborisov.pdf 429 Изтегли документ с име "67gtborisov.pdf"
67itstsekova.pdf 474 Изтегли документ с име "67itstsekova.pdf"
67gdmilcheva.pdf 480 Изтегли документ с име "67gdmilcheva.pdf"
67kehristoforova.pdf 433 Изтегли документ с име "67kehristoforova.pdf"
67hptamnishki.pdf 493 Изтегли документ с име "67hptamnishki.pdf"
67gytodorov.pdf 567 Изтегли документ с име "67gytodorov.pdf"
67kgivsnov.pdf 455 Изтегли документ с име "67kgivsnov.pdf"
67bvmitkov.pdf 394 Изтегли документ с име "67bvmitkov.pdf"
67dvgoranova.pdf 420 Изтегли документ с име "67dvgoranova.pdf"
67dmasenov.pdf 490 Изтегли документ с име "67dmasenov.pdf"
67dynedeleva.pdf 431 Изтегли документ с име "67dynedeleva.pdf"
67kmaleksandrova.pdf 441 Изтегли документ с име "67kmaleksandrova.pdf"
67ekmihaylova.pdf 481 Изтегли документ с име "67ekmihaylova.pdf"
67elevgenieva.pdf 425 Изтегли документ с име "67elevgenieva.pdf"
67gjgeorgiev.pdf 463 Изтегли документ с име "67gjgeorgiev.pdf"
67bkvelchev.pdf 450 Изтегли документ с име "67bkvelchev.pdf"
67ivhristov.pdf 425 Изтегли документ с име "67ivhristov.pdf"
67dikrastev.pdf 450 Изтегли документ с име "67dikrastev.pdf"
67ektsvetkova.pdf 471 Изтегли документ с име "67ektsvetkova.pdf"
67amaleksandrov.pdf 461 Изтегли документ с име "67amaleksandrov.pdf"
67aapavlov.pdf 454 Изтегли документ с име "67aapavlov.pdf"
67aiyordanov.pdf 462 Изтегли документ с име "67aiyordanov.pdf"
67arasenova.pdf 484 Изтегли документ с име "67arasenova.pdf"

Потърсете в сайта

Местоположение