ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Съобщение по ДОПК 20.04.2022 г.

Дата на публикуване: 20.04.2022 09:28
До АГРОСТИЛ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008822-1/05.11.2021г
До АЛБЕНА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008112-1/19.08.2021г.
До ДИЛЯНА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008067-1/19.08.2021г.
До ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТАУРСКИ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009083-1/29.11.2021г
До ГАЛИНКА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008962-1/25.11.2021г.
До ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008896-1/24.11.2021г
До ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ХРИСТОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008508-1/23.09.2021г
До ИВАНКА АНДРЕЕВА ИЛИЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007452-1/20.07.2021г.
До КАЛИН ВАЛЕНТИНОВ СИМЕОНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008972-1/25.11.2021г.
До ЛИЛЯНА ИВАНОВА МИЦОВСКА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008704-1/20.10.2021г.
До МАЯ БОРИСОВА ПЕРОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008967-1/25.11.2021г.
До ФАРМАЦЕВТИЧНИ ЗАВОДИ МИЛВЕ АД, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008722-1/02.11.2021г.
До МАРТИН ИВАНОВ МАРИНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008556-1/27.09.2021г
До ПЕТРИНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007722-1/22.07.2021г
До ПЕТЪР ПЕТРОВ ЧУКАНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007723-1/22.07.2021г.
До ПАВЛИН ЦВЕТАНОВ АВРАМОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007628-1/21.07.2021г.
До РУМЯНА АНГЕЛОВА СЛАВЧЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007616-1/21.07.2021г.
До ЦВЕТА ЯНКОВА МАТЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008842-1/11.11.2021г.
До СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009103-1/29.11.2021г.
До ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007756-1/22.07.2021г.
До ТОШКА НЕЛОВА ДИЛЧЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008960-1/25.11.2021г.
До ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ЦЕКОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008973-1/25.11.2021г.
До ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007761-1/22.07.2021г.
До ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ ВЕЛИЧКОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007619-1/21.07.2021г.
До ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007589-1/21.07.2021г.

Наименование Брой тегления
68vsiliev.pdf 554 Изтегли документ с име "68vsiliev.pdf"
68tndilcheva.pdf 529 Изтегли документ с име "68tndilcheva.pdf"
68vpvelichkov.pdf 543 Изтегли документ с име "68vpvelichkov.pdf"
68tsvtsekova.pdf 530 Изтегли документ с име "68tsvtsekova.pdf"
68vnpavlov.pdf 569 Изтегли документ с име "68vnpavlov.pdf"
68stiamateva.pdf 540 Изтегли документ с име "68stiamateva.pdf"
68ppchukanov.pdf 554 Изтегли документ с име "68ppchukanov.pdf"
68ptsavramov.pdf 548 Изтегли документ с име "68ptsavramov.pdf"
68tgpavlova.pdf 535 Изтегли документ с име "68tgpavlova.pdf"
68milve.pdf 541 Изтегли документ с име "68milve.pdf"
68svivanova.pdf 570 Изтегли документ с име "68svivanova.pdf"
68mimarinov.pdf 544 Изтегли документ с име "68mimarinov.pdf"
68phpetkova.pdf 567 Изтегли документ с име "68phpetkova.pdf"
68raslavcheva.pdf 573 Изтегли документ с име "68raslavcheva.pdf"
68mbperova.pdf 551 Изтегли документ с име "68mbperova.pdf"
68dnsimeonova.pdf 574 Изтегли документ с име "68dnsimeonova.pdf"
68limitsovska.pdf 548 Изтегли документ с име "68limitsovska.pdf"
68iailieva.pdf 561 Изтегли документ с име "68iailieva.pdf"
68kvsimeonov.pdf 539 Изтегли документ с име "68kvsimeonov.pdf"
68gbtsvetkova.pdf 544 Изтегли документ с име "68gbtsvetkova.pdf"
68dvtaurski.pdf 538 Изтегли документ с име "68dvtaurski.pdf"
68hlhristov.pdf 540 Изтегли документ с име "68hlhristov.pdf"
68agrostil.pdf 564 Изтегли документ с име "68agrostil.pdf"
68gpdimitrova.pdf 545 Изтегли документ с име "68gpdimitrova.pdf"
68anvasileva.pdf 547 Изтегли документ с име "68anvasileva.pdf"

Потърсете в сайта

Местоположение