ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
БАНКОВИ СМЕТКИ
Бюджетна разплащателна сметка
-
сметка по която може да внесете задълженията си като наемател за ел.енергия и вода

BG08 IABG 7494 3102 0254 00

 

Разплащателна сметка за собствени приходи

сметка по която може да платите дължимите към общината

 BG43 IABG 7494 8402 0262 00

Наеми:

-      код вид плащане 444100  Наеми на имущества - Бяла Слатина

 Данъци:

-      код вид плащане 441400 Окончателен годишен патентен данък

-      код вид плащане 442100 Данък върху недвижими имоти - Бяла Слатина

-      код вид плащане 442300 Данък върху превозни средства - Бяла Слатина

-      код вид плащане442400 Такса върху битовите отпадъци - Бяла Слатина

-      код вид плащане442500 Данък придобиване на имущество - Бяла Слатина

 Такси:

-      код вид плащане 448001 Такса технически услуги

-      код вид плащане 448002 Такса детски градини

-      код вид плащане 448007 Такса административни услуги

-      код вид плащане 448090 Други общински такси      

Други не данъчни приходи:

-     код вид плащане 447000


Набирателна сметка – депозити

сметка по която може да внесете депозит за участие в търг, процедура по ЗОП и гаранция за изпълнение на Договор. 

BG96 IABG 7494 3302 0254 00

___________________________________________

IAB

Бяла Слатина

БАЕ          IABG 7494

BIGкод    IABG BGSF

________________________________________


Разплащателна сметка за чужди средства

сметка по която може да платите към общината дължими суми за рентно плащане за т.н. "бели петна".

 BG69 IABG 7494 3302 0254 01
________________________________________

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ

(ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА)
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
IBAN: BG 84 IABG 7494 5002
0254 03
BIC: IABGBGSF