ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Обяви за процедури

Дата на публикуване: 18.06.2019 13:41


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ по Закона за общинския дълг с предмет:
„Избор на финансова/кредитна институция за предоставяне на кредит за нуждите на община Бяла Слатина“ за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционен проект от капиталовата програма на общината за 2022 г.: „Рехабилитация на улици/части от улици в населените места на територията на Община Бяла Слатина“.     Публикувано на 27.10.2022 г.

Обновено    -  Решение 837, относно: Определяне на финансова институция, която да осигури финансирането на проект в полза на местната общност "Рехабилитация на улици/части от улици в населените места на територията на община Бяла Слатина"    - натисни върху текста.   - Публикувано на 08.12.2022 г.


Откриване на процедура за допълване на определения от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Враца брой съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина.   - Протокол 55/26.09.2019 г. Решение 944.  Публикувано на 27.09.2019 г. 14:30 ч.


Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Враца.

  1. Емилия Асенова
  2. Теменуга Радкова-Георгиева


Доклад от Ангел Ангелов, председател на комисия по нормативна уредба и конфликт на интереси относно изпълнение на решение № 866/35.04.2019 г. за провеждане на процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина, съгласно изискванията на закона за съдебната власт.

Списък
на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели.

1 Дарина Кръстева-Вълешкова

2 Красимир Кирилов

3 Маргарита Семкова

4 Цветелина Андровска-Илиева


5 Валентина Игнатова

6 Дамян Яричков

7 Дияна Мариновска

8 Красимира Борисова

9 Лена Симеонова

10 Мая Николова

11 Мирена Бочева

12 Натали Огнянова

13 Петя Петрова

14 Пламен Петров

15 Фейсал Кариманов


Наименование Брой тегления
Re837-3011-2022ObS.pdf 186 Изтегли документ с име "Re837-3011-2022ObS.pdf"
процедура.rar 181 Изтегли документ с име "процедура.rar"

Потърсете в сайта

Местоположение