ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Обществено порицание

Дата на публикуване: 07.06.2019 10:38

Протоколно определение № 27, в който се намира определение от одобрено споразумение по чл. 239, ал. 1 от ЗИНЗС по НОХД № 85/2023 г., по описа на РП-Враца,ТО Бяла Слатина, с което на МАРСЕЛО РАДОСЛАВОВ му се налага административно наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", и да се изпълни чрез публикуване на интернет страницата на Община Бяла Слатина - публикувано на 08.03.2023 г. 

Протоколно определение № 23, в който се намира определение от одобрено споразумение по чл. 239, ал. 1 от ЗИНЗС по НОХД № 85/2023 г., по описа на РП-Враца,ТО Бяла Слатина, с което НЕДКО КАМЕНОВ, му се налага административно наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", с което да се изпълни чрез публикуване на интернет страницата на Община Бяла Слатина - публикувано на 08.03.2023 г. 

Протоколно определение № 169, в който се намира определение от одобрено споразумение по чл. 239, ал. 1 от ЗИНЗС по НОХД № 555/2022 г., по описа на РП-Враца,ТО Бяла Слатина, с което ЕМИЛИЯН АСЕНОВ, му се налага административно наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", с което да се изпълни чрез публикуване на интернет страницата на Община Бяла Слатина - публикувано на 11.01.2023 г. 

Протоколно определение № 124, в който се намира определение от одобрено споразумение по чл. 381 и сл. от НПК по ДП №4605/2022 г. по описа на РП-Враца, ТО Бяла Слатина, с което МАЙКЪЛ  ОЛЕГОВ, му се налага административно наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", с което да се изпълни чрез публикуване на интернет страницата на Община Бяла Слатина - публикувано на 13.10.2022 г.

Протоколно определение № 93, в който се намира определение от одобрено споразумение по чл. 239, ал. 1 от ЗИНЗС, по НОХД № 218/2022  по описа на РП-Враца, ТО Бяла Слатина, с което РУМЯНА  ИЛИЕВА, ѝ се налага административно наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", с което да се изпълни чрез публикуване на интернет страницата на Община Бяла Слатина - публикувано на 20.07.2022 г.  

Протоколно определение № 74, в който се намира определение от одобрено споразумение по чл. 381 и сл. от НПК  по ДП № 1161/2022 г., по описа на РП-Враца, ТО Бяла Слатина, с което ИСМИРАЛДА МЕТОДИЕВА, ѝ се налага административно наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", с което да се изпълни чрез публикуване на интернет страницата на Община Бяла Слатина - публикувано на 18.05.2022 г.  


 


Потърсете в сайта

Местоположение