Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Правилници
 
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Правилник за дейността, структурата, численият състав и предоставеното за управление общинско имущество на общинско предприятие ”Чистота и Строителство” град Бяла Слатина.

Правилник за дейността, структурата, численият състав и предоставеното за управление общинско имущество на „Социално предприятие за Озеленяване и Благоустройство” град Бяла Слатина.

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии, и взаимодействието му с Общинската администрация - Архив.

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Пазари и социални дейности"

Архив. Устройствен правилник - отменен със заповед № 3 от 03.01.2017 г.

Правилник за вътрешния ред и организацията на работа на служителите в Общинска администрация Бяла Слатина