ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Правилници

Дата на публикуване: 22.01.2016 16:11
 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.  - приет с решение 5 от протокол 2 / 21.11.2019 г., Изменен с Решение № 535/28.10.2021, публикуван на 03.11.2021 г.
Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Пазари и социални дейности” - (изм.доп. с реш.№ 556 / 22.12.2021 г.).  публ. 11.01.2022 г.
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Устройствен правилник на Общинска администрация - Бяла Слатина, в сила от 01.01.2017 г.
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
Правилник за дейността, структурата, численият състав и предоставеното за управление общинско имущество на общинско предприятие ”Чистота и Строителство” град Бяла Слатина. - изменен с решение 280 / 26.11.2020 г.  - публ. 02.12.2020 г.
АрхивПравилник за дейността, структурата, численият състав и предоставеното за управление общинско имущество на „Социално предприятие за Озеленяване и Благоустройство” град Бяла Слатина.
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии, и взаимодействието му с Общинската администрация - Архив.
Архив. Устройствен правилник - отменен със заповед № 3 от 03.01.2017 г.
Правилник за вътрешния ред и организацията на работа на служителите в Общинска администрация Бяла Слатина

Потърсете в сайта

Местоположение