ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Доклади

Дата на публикуване: 22.01.2016 16:45

Годишен план за изпълнението на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка в община Бяла Слатина през 2020 г.  (31.03.2021)


Годишен  доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Бяла Слатина за 2019 г.


Доклад на община Бяла Слатина за изпълнението на областна стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 на област Враца 

Отчет за изпълнение на интеграционните политики в община Бяла Слатина през 2019 г. във връзка с План за действие на община Бяла Слатина за подкрепа на интеграционните политики (2018-2020 г.)


Наименование Брой тегления
8_doklad_dejnosti_OMP_2020.doc 1432 Изтегли документ с име "8_doklad_dejnosti_OMP_2020.doc"

Потърсете в сайта

Местоположение