Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Отчети

Одитен Доклад на Община Бяла Слатина за 2015 г


Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2015 г.


Одитен Доклад на Община Бяла Слатина за 2014 г.


Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2014 г.

Одитен Доклад на Община Бяла Слатина за 2013 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2013 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2012 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг  за 2012 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2011 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг  за 2011 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2010 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2009 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2008 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2007 г.