СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Отчети

Годишен финансов отчет за 2016 г., публикуван на 02.10.2017г.

 

Одитен Доклад на Община Бяла Слатина за 2015 г


Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2015 г.


Одитен Доклад на Община Бяла Слатина за 2014 г.


Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2014 г.

Одитен Доклад на Община Бяла Слатина за 2013 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2013 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2012 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг  за 2012 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2011 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг  за 2011 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2010 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2009 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2008 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2007 г.

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА