СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
Отчети

Годишен финансов отчет за 2016 г., публикуван на 02.10.2017г.

 

Одитен Доклад на Община Бяла Слатина за 2015 г


Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2015 г.


Одитен Доклад на Община Бяла Слатина за 2014 г.


Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2014 г.

Одитен Доклад на Община Бяла Слатина за 2013 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2013 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2012 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг  за 2012 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2011 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг  за 2011 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2010 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2009 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2008 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина  за 2007 г.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА