ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Бюджет

Дата на публикуване: 02.11.2012 15:29Разчет на бюджет за община Бяла Слатина за 2023 г. - публикувано на 06.03.2023 г.


Бюджет на община Бяла Слатина за 2022 г. (решение 659 от протокол №32 / 20.04.2022 г) публикуван на 28.04.2022 г. - отвори файла в "Прикачени документи" по-долу.


Материали за обществено обсъждане на проектобюджета на община Бяла Слатина за 2020 г. публикувано на 23.03.2022 г. 


Бюджет на община Бяла Слатина за 2021 г. (решение 335 от протокол №17/25.02.2021 г) публикуван на 04.03.2021 г.


Бюджет на община Бяла Слатина за 2021 г. публикуван на 03.02.2021 г.


Бюджет на община Бяла Слатина за 2020 г. (решение 61 от протокол №4/30.01.2020 г) публикуван на 05.02.2020 г.


Бюджет на община Бяла Слатина за 2019 г.(решение 776 от протокол 47), публикуван на 05.02.2019 г.


Бюджет на община Бяла Слатина за 2018 г.(решение 539 от протокол 32), публикуван на 07.02.2018 г.


Бюджет на община Бяла Слатина за 2017 г.(решение 338 от протокол 19), публикуван на 10.02.2017 г.
Бюджет на община Бяла Слатина за 2016 г.

Покана 

Капиталови разходи 2018

Разходи по Функции 2018

Собствени приходи 2018

Взаимоотношения с ЦБ 2018

Проекти 2018


Материали за обществено обсъждане на проектобюджета на община Бяла Слатина за 2017 г.

Покана

Приложение 6
Материали за обществено обсъждане на проектобюджета на община Бяла Слатина за 2016 г.

Покана
Капиталови разходи 2016 г.
Проектобюджет 2016 г.
Информация за проекти


Материали за обществено обсъждане на проектобюджета на община Бяла Слатина за 2015 г.
Проекти, които ще се изпълняват през 2015 г.
Материали за обществено обсъждане на проектобюджета на община Бяла Слатина за 2014 г.
Информация за Проектите, които ще се изпълняват през 2014 г.
Материали за обществено обсъждане на проектобюджета на община Бяла Слатина за 2013 г.
Докладна записка от инж. Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина
Проект на Решение на Общински Съвет за приемане на бюджета на община Бяла Слатина

Приложение 1 "Бюджет на взаимоотношения с Централен Бюджет"
Приложение 2 "Бюджет на собствени приходи  на общообразователни училища  и социални домове"
Приложение 2а "Бюджет на приходи на община Бяла Слатина"
Приложение 3  "Бюджет за разходите по функции и дейности"
Приложение 4  "Капиталови разходи по източници"
Приложение 5  "Местни дейности"
Приложение 7  "ОП Пазари и Социални дейности"
Приложение 7а  "ОП Чистота и Озеленяване"
План-График за обслужване на просрочените задължения за 2013 година
Справка за извънбюджетните сметки и фондове от бюджет 2013 година
Информация за просрочени вземания

Потърсете в сайта

Местоположение