СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция АИОВО

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

(УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 2019)

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. второ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • съобщение за смърт;
  • документ за самоличност на починалото лице;
  • документ за самоличност на обявителя;

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ: 

  • безплатно

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕТО В СРОК:

  • до 48ч.

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ДОКУМЕНТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.


Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА