ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

(УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 2019)

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. второ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • съобщение за смърт;
  • документ за самоличност на починалото лице;
  • документ за самоличност на обявителя;

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ: 

  • безплатно

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕТО В СРОК:

  • до 48ч.

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ДОКУМЕНТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.