ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Поздравление на кмета на община Бяла Слатина по случай празничните дни на града
14.09.2017

Община Бяла Слатина организира междинна пресконференция, провеждаща се в рамките на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ .
12.09.2017
Конференцията е по Дейност 7 „Информиране и публичност“.Междинната пресконференция ще се проведе в гр. Бяла Слатина, на 21.09.2017 г. (четвъртък), от 11:00 ч., в ресторант...

Две обяви на Бюро по Труда гр. Бяла Слатина. Свободни работни места и "за Вас работодатели".
01.09.2017
Свободни работни места, обявени в Д”БТ” Бяла Слатина. - натисни върху текста. За вас работодатели Дирекция “Бюро по труда”- Бяла Слатина провежда процедури за кандидатстване на работодатели...

Съобщение. На вниманието на всички собственици на ППС с животинска тяга.
31.08.2017
Община Бяла Слатина уведомява, че съгласно Глава Трета, чл.8 (1) т.6 от Наредба 1 на Общински съвет Бяла Слатина, е забранено движението на пътни превозни...

Заповед на кмета на Община Бяла Слатина, във връзка с провеждането на традиционния Белослатински панаир от 14 до 17 Септември 2017 г.
30.08.2017
На основание чл.44 ап.2 от ЗМСМА, чл.7 и чл.8 от Наредба 1 за опазване на обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на...

Белослатински Панаир 14 - 17 Септември 2017.
24.08.2017
Весели панаирни дни!