ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Съобщение
19.01.2018
Община Бяла Слатина Ви уведомява, че започна събирането на дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2018...

Стратегията на „Местна инициативна група Бяла Слатина” е одобрена за финансиране
18.01.2018
Стратегията на „Местна инициативна група Бяла Слатина” е една от 25-те одобрени стратегии по подмярка 19.2 от ПРСР 2014-2020г., успешно преминали оценката по втората процедура...

Покана за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Бяла Слатина за 2018 г.
05.01.2018
Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси кани жителите на общината, бизнеса, неправителствените...

С настоящото категорично се разграничаваме от твърденията на господин Борис Каменов, изразени в излъчените и публикувани материали.
04.01.2018
Позиция на инж. Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина, относно тиражирани в медийното пространство публикации. - натисни върху текста.

БЧК зарадва деца и семейства като дари дрехи, обувки, аксесоари.
04.01.2018
На 03.01.2018г., Български червен кръст предостави дарение за потребителите на “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ в рамките на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за...

Прессъобщение по проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина", Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.002-0240-C001/18.12.2015 г. на ОП РЧР 2014/2020.
28.12.2017
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне...

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.