ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНА"

Цветелина Андреева Андровска-Илиева - Директор
еmail - bslatina@oabsl.com, телефон - (0915) 882 121 стая - 308

Маргарита Евгениева Семкова -
юрисконсулт
email -  bslatina@oabsl.com, телефон: (0915) 882 140 стая - 408 Б

Пенка Тодорова Янкулова - старши експерт.
еmail - bslatina@oabsl.com, телефон - (0915) 882 136, стая - 404
   
 
Деница Пламенова Василева - старши експерт
еmail - bslatina@oabsl.com, телефон - (0915) 882 114, стая - 302

Димитринка Цветанова Стоева
- главен специалист.
еmail - bslatina@oabsl.com, телефон - (0915) 882 136, стая - 404
   


Красимир Руменов Коцов - старши експерт
еmail - bslatina@oabsl.com, телефон - (0915) 882 152, стая - 508

Красимир Бойков Кирилов - старши експерт
еmail - bslatina@oabsl.com, телефон - (0915) 882 152, стая - 508


 1. Основна рубрика: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 4. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 5. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 6. ЗВЕНО \\"ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
 7. Доклади
 8. Заповеди
 9. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 10. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 11. Други
 12. Инструкции
 13. Вътрешни правила, Правилници
 14. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРАВНА" - Текуща страница
 15. ДИРЕКЦИЯ \\"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
 16. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
 17. ДИРЕКЦИЯ \\"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
 18. ДИРЕКЦИЯ \\"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
 19. ДИРЕКЦИЯ \\"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ"
 20. ДИРЕКЦИЯ \\"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"
 21. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “
 22. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 23. Дирекции и звена
 24. Работно време
 25. Сигнали за корупция
 26. Структура
 27. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Потърсете в сайта

Местоположение