ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

директор на дирекция - вакантна
Email: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915 / 882 167,  стая: 203

Валерия Асенова Гешева - главен експерт
Email: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915 / 882 170,  стая: 205

Маргарита Георгиева Димитрова - старши експерт
Email: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915 / 882 168,  стая: 204
 
Ирена Петрова Петкова - младши експерт 
Email: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915 / 882 168,  стая: 204


Илиян Детелинов Илиев - старши експерт
Email: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915 / 882 170,  стая: 205


Венцислава Иванова Тончева - младши експерт - майчинство,
Email: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915 / 882 168,  стая: 204

Васил Недков Василев - главен специалист
Email: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915 / 882 143,  стая: 412Максим Максимов Костадинов - специалист
Email: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915 / 882 109 , стая:212
 
Борислав Тихомиров Тодоров - специалист
Email: bslatina@oabsl.com,  тел: 0915 / 882 143, стая 205
 

 1. Основна рубрика: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 4. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 5. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 6. ЗВЕНО \\"ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
 7. Доклади
 8. Заповеди
 9. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 10. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 11. Други
 12. Инструкции
 13. Вътрешни правила, Правилници
 14. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРАВНА"
 15. ДИРЕКЦИЯ \\"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
 16. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
 17. ДИРЕКЦИЯ \\"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" - Текуща страница
 18. ДИРЕКЦИЯ \\"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
 19. ДИРЕКЦИЯ \\"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ"
 20. ДИРЕКЦИЯ \\"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"
 21. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “
 22. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 23. Дирекции и звена
 24. Работно време
 25. Сигнали за корупция
 26. Структура
 27. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Потърсете в сайта

Местоположение