ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"

Татяна Пеняшка - директор на дирекция
еmail - bslatina@oabsl.com,  Телефон - (0915) 882 124, стая - 401

Силвия Маринова -
главен експерт "Бюджет" - майчинство
еmail -
bslatina@oabsl.com,  Телефон - (0915) 882 137,  стая - 405

Вакантна  - главен счетоводител

Мариян Славчев - старши счетоводител.
еmail - bslatina@oabsl.com,  Телефон - (0915) 882 141,  стая - 406

Татяна Маркова - старши счетоводител
еmail - bslatina@oabsl.com,  Телефон - (0915) 882 135,  стая - 403

София Василева - старши счетоводител
еmail - bslatina@oabsl.com,  Телефон - (0915) 882 137,  стая - 405

Мариета Василева - старши счетоводител
еmail - bslatina@oabsl.com,  Телефон - (0915) 882 134,  стая - 402
 
Драга Влахова - старши счетоводител - касиер
еmail - bslatina@oabsl.com,  Телефон - (0915) 882 144,  стая - 413

Даниела Николова - счетоводител.
еmail - bslatina@oabsl.com,  Телефон - (0915) 882 141,  стая - 406


Малина Венциславова Василева - счетоводител
еmail - bslatina@oabsl.com,  Телефон - (0915) 882 135,  стая - 403

 1. Основна рубрика: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 4. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 5. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 6. ЗВЕНО \\"ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
 7. Доклади
 8. Заповеди
 9. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 10. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 11. Други
 12. Инструкции
 13. Вътрешни правила, Правилници
 14. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРАВНА"
 15. ДИРЕКЦИЯ \\"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
 16. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
 17. ДИРЕКЦИЯ \\"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
 18. ДИРЕКЦИЯ \\"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
 19. ДИРЕКЦИЯ \\"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ"
 20. ДИРЕКЦИЯ \\"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО" - Текуща страница
 21. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “
 22. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 23. Дирекции и звена
 24. Работно време
 25. Сигнали за корупция
 26. Структура
 27. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Потърсете в сайта

Местоположение