ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Обществено порицание

Наказателно постановление на основание АУАН №77/24.06.2020 г. против КИРИЛ БОРИСЛАВОВ СТЕФАНОВ, е наложено наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"


Наказателно постановление на основание АУАН №76/23.05.2020 г. против ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ НЕНОВСКИ, е наложено наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"


Наказателно постановление на основание АУАН №75/23.05.2020 г. против ЛЮДМИЛ ИВОВ БОЖКОВ, е наложено наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"


Наказателно постановление на основание АУАН №74/23.05.2020 г. против МИРОСЛАВ МАРИЯНОВ ЕЛЕНКОВ, е наложено наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"


Наказателно постановление на основание АУАН №73/23.05.2020 г. против ТИХОМИР ДИМИТРОВ ПЕТРУНОВ, е наложено наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"


Наказателно постановление на основание АУАН №56/18.05.2020 г. против АРКАН АМЗЕТ АЛИЕВ, е наложено наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"


Наказателно постановление на основание АУАН №50/14.06.2020 г. против СЛАВЧО ЛЮДМИЛОВ АСЕНОВ, е наложено наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"


Наказателно постановление на основание АУАН №49/14.06.2020 г. против ЛИКО АСЕНОВ АСЕНОВ, е наложено наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"


Наказателно постановление на основание АУАН №47/13.06.2020 г. против ВАЛЕНТИН ГЕНОВЕВОВ ВАСИЛЕВ, е наложено наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"


Наказателно постановление на основание АУАН №44/10.06.2020 г. против НИКОЛАЙ МАРУСЕВ АНГЕЛОВ, е наложено наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ"


На основание чл. 239, ал. 1 от ЗИНЗС препис от Протокол, в който се намира определение от одобрено споразумение № 260000/20.08.2020 г., постановен по НАХд №309/2020 г. по описа на Районен съд - Бяла Слатина, с който на ДЕСИСЛАВ СИМЕОНОВ АТАНАСОВ, е наложено наказание "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ" Качено на 14.09.2020 г.


Извлечение от протокол, в който се намира определение от одобрено споразумение №39/20.05.2020 г., постановление по НОХд №166/2020 г. по описа на Районен съд - Бяал Слатина, с който на Теодор Йонков Черновитски е определено наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, чрез обявяване на сайта на община Бяла Слатина. Качено на 27.05.2020 


Извлечение от влязло в законна сила на 30.10.2019 г. Определение от одобрено споразумение № 133/30.10.2019 г., постановен по НОХд № 508/2019 г. по описа на Районен съд – Бяла Слатина, с което Памела Христова Йотова е осъдена на  „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“,  което да се изпълни чрез публикуване на сайта на Община Бяла Слатина. - Качено на 07.11.2019 год.


 


Потърсете в сайта
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ - 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение