ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Обществено порицание

Извлечение от влязло в законна сила на 29.05.2019 г. Определение от одобрено споразумение № 9/29.05.2019 г., постановен по НОХд № 227/2019 г. по описа на Районен съд – Бяла Слатина, с което Илия Илиев Михайлов е осъден на  „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“,  което да се изпълни чрез публикуване на сайта на Община Бяла Слатина.  - Качено на 07.06.2019 год.


Извлечение от влязло в законна сила на 29.05.2019 г. Определение от одобрено споразумение № 9/29.05.2019 г., постановен по НОХд № 227/2019 г. по описа на Районен съд – Бяла Слатина, с което Петко Светлинов Илиев е осъден на  „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“,  което да се изпълни чрез публикуване на сайта на Община Бяла Слатина.  -  Качено на 07.06.2019 год. 


Извлечение от влязло в законна сила на 10.07.2019 г. Определение от одобрено споразумение №107/10.07.2019 г., постановен от НОХд №358/2019 г. по описа на Районен съд - Бяла Слатина, с което Цветелин Станиславов Радославо, е осъден на „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да се изпълни члез публикуване на сайта на Община Бяла Слатина. - Качено на 15.07.2019 год.


Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2019 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение