ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Етника

СДРУЖЕНИЕ - „ЕТНИКА”

гр. Бяла Слатина 3200

ул." Хан Крум" № 64, ет.2

тел.: 0886801347 , 0897719644


 

        Сдружение „Етника” е неправителствена организация с идеална цел за подпомагане на хора в неравностойно положение независимо от етническата им принадлежност.  - натисни тук за повече информация.

 

          От 28.11.2011г. организацията е лицензирана и има право да организира професионално обучение по професия "Фризьор", английски език и начална компютърна грамотност.

      В организацията работят – юристи, лекари, психолози, икономисти, инженери, филолози и майстор фризьори.

        

Център за професионално обучение
към Сдружение "Етника"

              www.etnika.eu

тел.централа : 02/411 411 8, 0897/719644

e-mail: office@etnika.eu

Директор : Митко Кунев

e-mail : skmitko@gmail.com

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение