ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Концесии

Община Бяла Слатина обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на водно-стопански обект - рибарник с идентификатор 00401.24.6.   - натисни върху текста.Община Бяла Слатина обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на водностопански обект – язовир „Лековит кладенец“, представляващ имот № 000622, находящ се в землището на с.Търнава, община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 73643, с площ на водоема 185,536 дка.

 

Община Бяла Слатина обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на водностопански обект – язовир „Руменя“, представляващ имот № 000619, находящ се в землището на с.Търнава, община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 73643, с площ на водоема 75,601дка.

 

Община Бяла Слатина обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на водностопански обект – язовир, представляващ имот № 000106, находящ се в землището на с.Търнак, община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 73660, с площ на водоема 88,798 дка.

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение