ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Общински съветнициОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

мандат 2015 -2019 година


Политическа партия ГЕРБ

Александър Алексиев       Ангел Ангелов  д-р Антони Антонов           Веселка Борисова  
  Ива Йотова
д-р Николай Николов   Петьо Иванов   
 Ралица Искренова-Петрова      д-р Саша Стаменов 
   Стефан Терзийски

 

Движение за права и свободи
 
Данаил Йолов Касъм Касъмов Яшар Касъмов Сабин Илиев

Българска социалистическа партия

Венцислав Василев Иван Боровански Теофил Трифонов

СП "Български път"

Никола Попов Цветелина Късльовска


ПП "Алтернатива за българско Възраждане"

Борислав Попов

                       
Коалиция "За община Бяла Слатина"
 
инж. Милко Симеонов
         
                       
  
Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение