ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА

Петя Петева Андреева  -  Главен специалист в кметство с.Алтимир
Email - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 09138 2230 

Цветанка Георгиева Карамелска -  Главен специалист в кметство с.Буковец,  
Email - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 09149 2215 

Малина Гюкова Пенкова  -  Специалист в кметство с.Бърдарски геран
Email - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 09135 2294 

Диляна Вълкова Гергова- 
Главен специалист в кметство с.Бъркачево
Email - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 09148 2335 


Дияна Максимова Черкезка -  С
пециалист в кметство с.Враняк
Email - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 091401 215 

Виолета Петрова Димитрова  -  Главен специалист в кметство с.Габаре
Email - bslatina@mail.bg,  Телефон - 0894 485735

Галя Цветанова Дочовска - Гайдарска -  Специалист в кметство с.Галиче
Email - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 09136 2329

Петя Стефанова Николова  -  Главен специалист в кметство с.Драшан
Email - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 09140 4271

Боряна Венциславова Лакова  -  Главен специалист в кметство с.Комарево
Email - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 09133 2369

Ивка Илиева Елисеева  -  Главен специалист в кметство с.Попица
Email - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 09137 2363

Йошка Владиславова Цветкова  - гл. специалист - ВрИД кмет на кметство с.Соколаре

Email - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 09146 2283

Валерия Иванова Цветкова -  Специалист в кметство с.Тлачене, 
Email - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 09130 2215

Силвия Стефанова Андровска  -  Главен специалист в кметство с.Търнава
Email - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 09139 2270

Бойка Динова Лалова  -  Главен специалист в кметство с.Търнак
Email - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 09134 2221


 1. Основна рубрика: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 4. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 5. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА - Текуща страница
 6. ЗВЕНО \\"ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
 7. Доклади
 8. Заповеди
 9. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 10. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 11. Други
 12. Инструкции
 13. Вътрешни правила, Правилници
 14. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРАВНА"
 15. ДИРЕКЦИЯ \\"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
 16. ДИРЕКЦИЯ \\"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
 17. ДИРЕКЦИЯ \\"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
 18. ДИРЕКЦИЯ \\"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
 19. ДИРЕКЦИЯ \\"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ"
 20. ДИРЕКЦИЯ \\"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"
 21. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “
 22. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 23. Дирекции и звена
 24. Работно време
 25. Сигнали за корупция
 26. Структура
 27. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Потърсете в сайта

Местоположение