ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


  
Публикувано на : понеделник, 12 февруари 2016 г.  Предложения и мнения по трите проекта могат да бъдат изпратени на следните електронни адреси:
bslatina@mail.bg;    obst_bg@yahoo.com
 
Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2016 г.
 
Общински план за младежта 2016 г.
 
Календар на културните, религиозните и спортни празници през 2016 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Публикувано на : понеделник, 05 февруари 2016 г.Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени на следните електронни адреси:
bslatina@mail.bg; obst_bg@yahoo.com
 
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 2015-2019 г.
 
Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА