ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Новини

С Решениe № 1 от 19.02.2018г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ при МТСП бяха одобрени за финансиране и реализация 38 проектни предложения. В списъка на одобрените проекти попада и предложението на Община Бяла Слатина със своя проект „Вътрешно преустройство на Трети етаж от МБАЛ – Бяла Слатина“.
22.02.2019

Работна среща в село Галиче във връзка с държавния план-прием 2019/2020 година
18.02.2019

Международен карнавален фестивал - Фършанги
15.02.2019

„Любовта, без която не можем“
15.02.2019

Жителите на Бяла Слатина отпразнуваха тържествено деня на виното и любовта.
14.02.2019

Поетично четене ,,Любовта без която не можем“
12.02.2019

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение

ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА