ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Новини

Покана за участие във заключителна пресконференция по проект „Обучение за успех“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0413-C01/23.01.2017 г.
18.09.2018

Информация на НАП относно програма за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани
18.09.2018

Първият учебен ден е една от най-запомнящите се и най - тържествени дати за всеки от нас.
17.09.2018

С изложба на детските градини от общината, под надслов „Есенна палитра“ и спортно състезание „Бързи, смели, сръчни“за ученици от I- IV клас, беше даден старт на панаирните дни в Бяла Слатина.
13.09.2018

Омбудсманът Мая Манолова организира приемни в десетте общини на област Враца
11.09.2018

Дарителският фонд в Бяла Слатина с Втора покана за кандидатстване.
10.09.2018

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА