ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини

Във връзка със стартирането на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ Община Бяла Слатина обявява прием на документи в срок до 28.02.2020 г.
20.02.2020

Всичко се състои в нашите задружни сили, срещу тях не може да противостои и най-силната стихия. Васил Левски.
20.02.2020

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг.
18.02.2020

Весел празник по повод 14.02.2020г. Деня на лозаря
17.02.2020

Открита педагогическа практика на тема „Васил Левски“
17.02.2020

С много ведро настроение , положителни емоции и усмивки отпразнуваха Трифон Зарезан и Свети Валентин в Бяла Слатина.
14.02.2020

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение