ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Новини

Благодарствено писмо. До г-н Димитър Илиев, управител на "Мексон" ООД.
16.11.2018

Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“
15.11.2018

Съобщение на областния управител на област Враца към кметовете на общините в област Враца
15.11.2018

Съобщение на ЛАЙЪНС клуб и Медицински Университет гр. Плевен.
12.11.2018

Благодарствено Писмо. До г-н Огнян Огнянов, управител на "Огафарм" ЕООД.
08.11.2018

Поздравление на инж. Иво Цветков - кмет на община Бяла Слатина послучай 1-ви ноември - Деня на народните будители
01.11.2018

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА