ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Общинския оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания в община Бяла Слатина, беше разгледана заповед № 153 от 25.03.2020г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев
27.03.2020

Сто литра дезинфекционни препарати закупи община Бяла Слатина за нуждите на кметствата и служителите от общинска администрация.
27.03.2020

Гражданите и бизнесът могат да ползват Системата за сигурно електронно връчване.
27.03.2020

Не спира обучението на децата от всички училища на територията на община Бяла Слатина в условията на извънредно положение. От началото на новата седмица още ученици ще бъдат включени в онлайн обучение в резултат на закупуването на160 бр. таблети и 250 карти за достъп до интернет.
27.03.2020

За Вас деца - препоръки от ДАЗД
27.03.2020

Покана за участие в Процедура за избор на членове на Съвет на децата
27.03.2020

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение