ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK

Джудистите на СК „Чавдар – 2015“, гр. Бяла Слатина развяха българското знаме на татамито в Ниш
18.03.2019

Празничен коктейл по случай Международния ден на жената - 8 ми март, бе отпразнуван в Художествената галерия на читалището в Бяла Слатина
11.03.2019

Съобщение на ,,ЧЕЗ Разпределение България“ АД
05.03.2019

От 01.03.2019 до 29.03.2019 в НЧ ,,Развитие - 1892“ гр. Бяла Слатина гостува ,,Престилчена феерия“ на Регионалния исторически музей - Враца
05.03.2019

Бяла Слатина има своите републикански шампиони и в сумото
05.03.2019

Благодарствено писмо до ,,Лавена“ АД гр. Шумен
05.03.2019

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение

ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА