ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Министеррство на Отбраната. Две обяви на Офис за военен отчет в община Бяла Слатина.
13.11.2019

Две предстоящи театрални постановки от Велико Търново.
13.11.2019

Съобщение по повод Световния ден за борба с диабета, 14 Ноември.
12.11.2019

С пожелания за здраве, много енергия и сърце за нови предизвикателства, с хляб и мед общинска администрация посрещна инж. Иво Цветков, на когото днес беше първия работен ден и началото на третия му мандат като градоначалник на община Бяла Слатина.
11.11.2019

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ от проведена процедура за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0110-C01, Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
08.11.2019

Съобщение до местните ръководства на политическите партии, коалиции и местни коалиции за премахване на агитационни материали от проведените местни избори.
07.11.2019

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2019 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение