Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
Потърсете в сайта