Съобщения
Заповед 197 / 23.03.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА.
24.03.2017
Потърсете в сайта