ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Новини
Съобщение
07.02.2018
Община Бяла Слатина уведомява всички заинтересовани лица и потенциални инвеститори, че на територията на общината собственик на индустриален имот /частна собственост/ предлага за продажба на стратегически инвеститор фабрика за производство на зеленчукови и други консерви и хранителни продукти, състояща се от отлично структуриран производствен и складов сграден фонд с прилежащ терен и модерно производствено оборудване. Фабриката е с утвърдена търговска репутация, има многобройна и разнообразна продуктова гама, като продуктите й са добре познати и приемани, както на българския, така и на международния пазар. Фабриката разполага с високоефективна и конкурентна производствено-технологична база, ситуирана в индустриалната зона на гр. Бяла Слатина, като локацията на обекта дава допълнителни предимства за развитието на бизнеса.
Фабрика за производство на консерви

Factory

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА