ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Новини
Съобщение
25.01.2018
Община Бяла Слатина уведомява заинтересованите граждани, че 31 януари 2018 г. е крайният срок за подаване на декларациите за патентна дейност, като в този срок трябва да бъде платена и вноската от данъка за първото тримесечие на 2017 г. На предплатилите за цялата година в същия срок се прави 5% отстъпка. Декларациите се приемат в община Бяла Слатина, дирекция "Местни данъци и такси", находяща се на ул."Климент Охридски" № 68. Глобите при неподаване или подаване след срока на данъчна декларация са до 500 лв., а за деклариране на неверни данни или обстоятелства, водещи до намаляване на данъка или освобождаване от него, санкцията е до 1000 лв.
 
Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА