ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Новини
Лайънс клуб - Плевен ще извърши безплатни тестове за нивото на кръвна захар на 15.11.2017 г.
13.11.2017
Лайънс клуб - Плевен, съвместно с Медицински университет гр. Плевен, при съдействието на г-жа Веселка Борисова - председател на Общински съвет Бяла Слатина, ще извърши безплатни тестове за  нивото  на  кръвна захар на 15.11.2017 г. от  10.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина (Бизнес център).
Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.