ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Протоколи и решения
Протоколи / Решения от 2015 г.
05.01.2016
Протокол 4 / 22.12.2015 г.      Решения от 35 до 47

Протокол 3 / 03.12.2015 г.      Решения от 16 до 34

Протокол 2 / 18.11.2015 г.       Решения от 5 до 15

Протокол 1 / 10.11.2015 г.       Решения от 1 до 4

               -----------------------------
               Мандат 2015 - 2019
               -----------------------------

Протокол 71 / 22.10.2015 г.     Решения от 1105 до 1115

Протокол 70 / 24.09.2015 г.     Решения от 1087 до 1101

Протокол 69 / 04.09.2015 г.     Решения 1085 и 1086

Протокол 68 / 20.08.2015 г.     Решения от 1056 до 1075

Протокол 67 / 27.07.2015 г.     Решение 1055

Протокол 66 / 20.07.2015 г.     Решения от 1046 до 1054

Протокол 65 / 30.06.2015 г.     Решения от 1025 до 1039

Протокол 64 / 11.06.2015 г.     Решения от 1020 до 1024

Протокол 63 / 28.05.2015 г.     Решения от 1002 до 1016

Протокол 62 / 30.04.2015 г.     Решения от 975 до 992
Приложения към Решение 983

Протокол 61 / 26.03.2015 г.     Решения от 958 до 970

Протокол 60 / 19.03.2015 г.     Решение 957

Протокол 59 / 19.02.2015 г.     Решения от 943 до 954
Приложения към решение 943

Протокол 58 / 20.01.2015 г.     Решения от 922 до 937

Протокол 57 / 15.01.2015 г.     Решения от 920 до 921

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение