ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Протоколи и решения
Решения / Протоколи от 2013г.
29.01.2013

Протокол 42 / 20.12.2013 г.   - Решения от 663 до 669


Протокол 41 / 14.12.2013 г.   - Решение 662 


Протокол 40 / 28.11.2013 г.   - Решения от 640 до 657


Протокол 39 / 25.10.2013 г.  - Решения от 628 до 637


Протокол 38 / 11.10.2013 г.  - Решения от 624 до 627


Заповед 0748 / 09.10.2013 г. на Областния Управител


Заповед 0747 / 09.10.2013 г. на Областния Управител


Протокол 37 / 25.09.2013 г.  - Решения от 604 до 618


Протокол 36 / 12.09.2013г.   - Решение 603


Заповед 0743 / 17.09.2013 г. на Областния Управител


Протокол 35 / 09.09.2013 г.  - Решение 602


Заповед 0742 / 13.09.2013 г. на Областния Управител


Протокол 34 / 29.08.2013 г. - Решения от 560 до 597


Протокол 33 / 06.08.2013 г. - Решения от 556 до 559


Протокол 32 / 30.07.2013 г. - Решения от 534 до 550


Протокол 31 / 27.06.2013 г. - Решения от 518 до 533

Протокол 30 / 30.05.2013 г. - Решения 493 до 511

Протокол 29 / 25.04.2013 г. - Решения 464 до 487

Протокол 28 / 15.04.2013 г. - Решения 462 и 463

Протокол 27 / 28.03.2013 г.  - Решения 434 до 456

Протокол 26 / 07.03.2013 г. - Решения 432 и 433

Протокол 25 / 27.02.2013 г. - Решения 395 - 423

Протокол 23 / 24.01.2013 г. -Решения 367 до 389

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА