ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Във връзка с усложнената епидемична обстановка в община Бяла Слатина, Общинският щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания се срещна с ръководителите на социалните услуги, разкрити на територията на общината
06.11.2020
Целта на срещата  беше да се обмени опит, да се прецизира дейността на всяка от услугите, като се направи нужното за засилване на контрола и превенцията.
Тъй като в последната заповед на Министъра на здравеопазването няма указания за спиране дейността на съответните институции, препоръките на Щаба са за спазване на строги мерки и недопускане на компромиси със спазването указанията от заповедта.
Решено беше до края на деня всички присъствали на заседанието ръководители на социални институции, да си определят мерки за спазване на здравословен минимум във всяка от тях, като се издадат заповеди, подплатени с бюджет, които да бъдат изпратени в общината за съдействие.
На днешното заседание беше решено още да се удължи срока на последната заповед на кмета на общината, с която бяха предприети допълнителни мерки на местно ниво. Взето бе решение група от представители от общинска администрация да посети закусвални и хранителни магазини на територията на община Бяла Слатина, за да им бъде напомнено, че е необходимо ползването на лични предпазни средства от работещите в  тях.  
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение