ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
В нова сграда се премести общинското предприятие „Чистота и строителство“ в Бяла Слатина.
09.10.2020

Работещите в  предприятието започват работа в една съвременна, осигуряваща отлични условия за работа сграда и прилежащия към нея двор, където има достатъчно място и за хората и за техниката. Мястото е просторно и  уютно, удобно е за връзка с всички части на града.

Заедно с всички значими проекти, реализирани на територията на общината през последната година и този е част от усилията на екипа на инж. Иво Цветков да работи сериозно и отговорно за осигуряване на по- висок жизнен стандарт на населението от града и общината.

 Събитието беше уважено от Веселка Борисова- Председател на ОбС Бяла Слатина, инж. Иво Цветков- кмет на община Бяла Слатина, Татяна Пеняшка- директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“, зам. кметове, общински съветници, представители на общинска администрация, граждани.

Инж. Цветков благодари на служителите и лично на директора на предприятието – Атанас Калчовски, за полаганите от тях усилия да поддържат града в приветлив, чист и спретнат вид, а на всички работещи в предприятието кметът връчи и специален подарък- телевизор.

Водосвет за здраве и благополучие отслужи отец Теодор, а специален поздрав към всички присъстващи отправиха децата от групата за характерни танци при НЧ „Развитие“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ - 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение