ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
В Бяла Слатина тържествено отбелязаха Международния ден на възрастните хора.
01.10.2020

 

По традиция и тази година  кметът на общината- инж. Иво Цветков организира тържественото отбелязване на международния ден на възрастните хора . Тържества по случай празника проведоха всички пенсионерски клубове на територията на общината. Много настроение и завладяваща емоция демонстрираха по време на празника хората от третата възраст, доказвайки, че за  младите по дух броя на годините няма значение.

Боряна Петкова- зам. кмет на община Бяла Слатина, прочете поздравителен адрес от името на кмета на общината, в който инж. Цветков засвидетелства своето уважение и преклонение пред мъдростта и достойнството, трудолюбието, честността и всеотдайността на  възрастните хора, които ни учат да остаряваме с достойнство.

Мил жест към присъстващите беше и поздравителният адрес от народния представител  и наш съгражданин, Красен Кръстев, който написа:

„В този празничен ден искам да изразя своето уважение и признателност към Вас, защото Вашият опит и мъдрост са най-голямото богатство за всеки един от нас.

Защото Вие, възрастните хора, сте пример за борбеност и трудолюбие, а Вашите истории от изминалото време винаги пораждат мотивация и вдъхновение сред  по-младите.

Желая Ви преди  всичко здраве и  вяра в доброто! Нека борбеният дух никога да не Ви напусне“!

 

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ - 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение