ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Обяви за работа в структурите на Министерство на Отбраната.
21.09.2020

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА ИНФОРМИРА

Обявени са вакантни длъжности в структурите на ВВС за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

За  военни формирования в 32040 Крумово, 28000 Граф Игнатиево, 54320 Божурище, 24980 Божурище, 34630 Божурище, 54270 Пловдив, 34820 Батак, 24900 София, 44510 София, 24450 София, 36010 Медковец, 32610 Банкя, 34420 Костинброд, 52090 Долна Митрополия, 26030 Безмер, 42520 Щръклево, 28770 Балчик, 36910 Балчик, 26720 Черноморец, 36150 Стара Загора, 36780 Шабла и 52860 Кичево

 – 216 вакантни длъжности

Приемането на документи на кандидатите се извършва  до 30.10.2020г. включително.

За  информация и подаване на документи:

Офис за военен отчет в общината  Експерт в ОВО - Илиян Илиев - тел.: 0878698065

 

________________________________________________________________________

 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА ИНФОРМИРА

Обявени са две вакантни длъжности за офицери в структурите на СВ за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 08.12.2020г. до 10.12.2020г.

За  военни формирования в 34750 Карлово, и 22180 Казанлък

Приемането на документи на кандидатите се извършва  до 16.10.2020г. включително.

За  информация и подаване на документи:

Офис за военен отчет в общината   Експерт в ОВО - Илиян Илиев - тел.: 0878698065

 

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ - 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение