ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
На дневен ред за подобряване на пътната инфраструктура в Бяла Слатина е една от най- натоварените улици в Бяла Слатина- „Хан Крум“.
05.08.2020

Започнаха ремонтните дейности на двата тротоара  в отсечката от ул. „Васил Левски“ до ул. „Водотечна“. По ул. „ Водотечна“ от ул.„Хан Крум“ до ул. „Кл. Охридски“ ще бъде преасфалтиран източния тротоар. Работи се и по ул. „Д. Благоев“- от ул. „П. Волов“ до ул. „Ал. Стамболийски“, където ще бъде положен нов асфалт и по двата тротоара , а така също ще бъде изграден и паркинг, който ще обслужва и новостроящия се плувен басейн на Бяла Слатина. Пак около басейна по ул. „П. Волов“ до ул. „Кл. Охридски“, ще бъдат обновени и двата тротоара. Очаква се настоящия ремонт да приключи до края на месец август, за да посрещнем предстоящия празник на града през септември удоволетворени от добре и навреме свършената работа.

 

 

 

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ - 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение