ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Внимание шофьори. Съобщение, относно пренасочване движението на МПС по улица Хан Крум.
23.07.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми съграждани,

Уведомявам Ви, че във връзка с  изпълнението на обект: “Текущ ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина“ от 28.07.2020г. /вторник/ до 12.08.2020г. включително, се преустановява движението на МПС по ул.“Хан Крум“ в участъка от ул.“Христо Ботев“ до ул.“Любен Каравелов“гр.Бяла Слатина.

Движението на МПС в този участък се пренасочва по ул.“Сладница“и ул.“Цар Калоян“.

Обръщам се с молба към Вас да проявите разбиране при извършването на  ремонтните работи от страна на изпълнителите.

 

инж. Иво Цветков

Кмет на Община Бяла Слатина

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ - 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение