ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Две обяви за вакантни длъжности за приемане на военна служба на Офис за Военен Отчет към Община Бяла Слатина.
21.07.2020

ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА ИНФОРМИРА
Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
За Национална гвардейска част гр. София
– 65 вакантни войнишки длъжности

Приемането на документи на кандидатите се извършва до 08.09.2020г. включително.
За информация и подаване на документи:
Офис за военен отчет в общината
Експерт в ОВО - Илиян Илиев - тел.: 0878698065

---------------------------------------------------------

ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА ИНФОРМИРА
Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
За Сухопътни войски
– 190 вакантни войнишки длъжности за военни формирования в
София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица

Приемането на документи на кандидатите се извършва до 04.09.2020г. включително.
За информация и подаване на документи:
Офис за военен отчет в общината
Експерт в ОВО - Илиян Илиев - тел.: 0878698065

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ - 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение