ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Международeн ден на безопасността на движението по пътищата
29.06.2020

В Бяла Слатина отбелязаха международния ден на безопасността на движението по пътищата. По този повод се проведе съвместно мероприятие между Община Бяла Слатина, ОУ „Климент Охридски“ и РУ Полиция. Ученици от училището, съвместно с представители на общинска администрация и униформени заеха възлови кръстовища в града и раздаваха на участниците в движението информационни материали, посветени на днешния международен ден на безопасността на движението по пътищата. Директорът на Прогимназията- Таня Иванова благодари за активното партньорство на Общината и Полицията и на включилите се в акцията деца, с пожеланието апелът за спазване на пътна безопасност и запазване живота на шофьори и пешеходци да стигне до повече хора.

 

 

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение