ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Добри новини - без положителни резултати
24.06.2020
По инициатива на общинското ръководство на 22 юни 2020 г. служители на Районната здравна инспекция-Враца извършиха на място в Дневен център за деца с увреждания и техните семейства – гр.Бяла Слатина и Център за социално включване “Аз и моето семейство“ гр. Бяла Слатина, PCR-тестове за Корона вирус на общо 27 служители от персонала на двата центъра. Целта на изследването е превенция на работещите и потребителите в двете социални услуги, с оглед съблюдаване на интересите на децата по най-добрия начин.
Гражданите на община Бяла Слатина могат да бъдат спокойни, защото излезлите днес резултати на всички тествани лица са отрицателни. Родителите и децата ще продължат да получават подкрепа в сигурна и безопасна среда в социалните услуги
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение