ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Продължава дарителската инициатива в Бяла Слатина за финансовото осигуряване на топъл обяд- „Помогни на приятел в нужда, дари топъл обяд“
18.05.2020

Подвзета от кмета на общината, инж. Иво Цветков, по време на извънредното положение, инициативата цели осигуряването на топла храна на самотни и възрастни хора и такива в невъзможност за самообслужване. През месец май 48 дарители ще осигуряват топъл обяд на  248 нуждаещи се.

СПИСЪК ДАРИТЕЛИ

Имена

Брой лица

1

ИВО ЦВЕТКОВ

10

2

КРАСЕН КРЪСТЕВ

10

3

СТЕФАН ТЕРЗИЙСКИ

10

4

Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

10

5

ВЕСЕЛКА БОРИСОВА

5

6

АНГЕЛ ЦЕНОВ

5

7

РАЛИЦА ИСКРЕНОВА

5

8

ПЕТЪР ПЕТРОВ

5

9

СВЕТЛИНА И СТАНИСЛАВ БЕРОВИ

6

10

СИБЕЛА ИСКРЕНОВА

3

11

СТИЛИЯН ЧОМАКОВСКИ

7

12

АНТОАНЕТА НЕДКОВА

5

13

ПАВЛИНА ИВАНОВА

5

14

ИВАН БОЖИНОВ

10

15

ДЕНИСЛАВ МИХАЙЛОВ

1

16

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ

5

17

АРХАНГЕЛ МАРИНОВ

5

18

ПЛАМЕН ВИАЛИШКИ

5

19

РУМЯНА АНГЕЛОВА

2

20

НЕШО МИРАНОВ

10

21

МИТКО КУНЕВ

2

22

ПЪРВАН ПЪРВАНОВ

10

23

МИРОСЛАВ БОРИСОВ

2

24

ВЕСЕЛИН НИКОЛЧЕВ

2

25

МАРТИН БАНКОВ

2

26

КРАСИМИР НИКОЛОВ

2

27

ОГНЯН ОГНЯНОВ

10

28

ДАНАИЛ ЙОЛОВ

5

29

МЛАДЕН МАРИНОВ

3

30

САШО МАРИНОВ

5

31

ГАЛЯ АНГЕЛОВА

1

32

ГАЛЯ НЕНОВСКА

1

33

НИКОЛАЙ НЕДКОВ

10

34

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ

2

35

ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ

5

36

ТОПЛИВО БЯЛА СЛАТИНА

2

37

ИВА ЙОТОВА

5

38

МИЛЧО ДАНОВ

2

39

КАСЪМ КАСЪМОВ

10

40

МАРИЕТА ИВАНОВА

2

41

НИКОЛАЙ ЖИГАЛОВ

2

42

ШИБИЛ ШИБИЛЕВ

10

43

ВАЛЯ ВАСИЛЕВА

3

44

ТИХОМИР ТРИФОНОВ

5

45

НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ

1

46

ЦВЕТАН ПЕТРОВ

10

47

ЦВЕТОЗАР ВАСИЛЕВ

5

48

СЛАВИ НЕЦОВ

5

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение