ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Във връзка с защита на обществените интереси и правата на гражданите, общинския кризисен щаб и лично кметът на община Бяла Слатина издаде заповед № 133/ 19.03. 2020г., с която нареди да бъдат определени служители, които да обхождат град Бяла Слатина
23.03.2020
На основание чл.44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г., с което е обявено „извънредно положение“ на територията на РБ за срок от 13.03. 2020г. до 13.04.2020г., препоръки на Националния Оперативен щаб за коронавируса, Заповед№ РД- 01- 124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и предложение на Районна прокуратура Бяла Слатина по надзор на законност, защита на обществените интереси и правата на гражданите, общинския кризисен щаб и лично кметът на община Бяла Слатина издаде заповед № 133/ 19.03. 2020г.,  с която  нареди да бъдат определени служители, които да обхождат град Бяла Слатина и по- конкретно кварталите с преобладаващ брой лица, завърнали се на територията на страната от рискови държави, и да предупреждават гражданите да не се събират на големи групи.
За населените места на територията на общината, организацията по предупреждаването на гражданите на съответното населено място да не се събират на големи групи е възложена на кметовете на кметства и кметските наместници.
При изпълнение на горепосочените задачи, служителите следва да се легитимират с „бадж“ и копие от заповедта на кмета. При констатиране на случаи на неизпълнение или отказ от изпълнение на вече предупредени граждани, служителите да уведомят РУ Бяла Слатина на тел:0915/ 88401.
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение