ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
инж. Иво Цветков, изказва своята сърдечна благодарност за проявеното разбиране към дарителите
23.03.2020

Зарадвани, обнадеждени и трогнати от факта, че общинското ръководство е помислило за тях, хората, които в този труден за всички ни момент, имат най- голяма и належаща нужда от протегната ръка, бяха първите получили обяд, благодарение на добрата воля на дарителите, изразили готовност да им осигурят тази услуга. Списъкът с желаещи да помогнат расте с всеки изминал ден. Още петима доброволци заявиха своето желание да се включат в инициативата „Помогни на приятел в нужда, дари топъл обяд“, подета от кмета на община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков. Поместваме актуалния списък с желаещи да помогнат на възрастни и самотни хора от общината, който вече наброява 37 човека.

 

СПИСЪК ДАРИТЕЛИ КАМПАНИЯ ПРИЯТЕЛ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА

Име, презиме

Осигурен обяд за брой лица

1

Иво Цветков

10

2

Красен Кръстев

10

3

Стефан Терзийски

10

4

д-р Николай Николов

10

5

Веселка Борисова

5

6

Ангел Ценов

5

7

Ралица Искренова

5

8

Петър Петров

5

9

Светлина и Станислав Берови

6

10

Мила Маздрашка

5

11

Сибела Искренова

3

12

Стилиян Чомаковски

5

13

Антоанета Недкова

5

14

Павлина Иванова

5

15

Иван Божинов

10

16

Денислав Михайлов

1

17

Мирослав Петров

5

18

Архангел Маринов

5

19

Пламен Виялишки

5

20

Румяна Ангелова

2

21

Нешо Миранов

10

22

Митко Кунев

2

23

Първан Първанов

10

24

Мирослав Борисов

2

25

Веселин Николчев

2

26

Мартин Банков

2

27

Красимир Николов

2

28

Красимир Златанов

10

29

Огнян Огнянов

10

30

Данаил Йолов

5

31

Младен Маринов

3

32

Сашо Маринов

5

33

Николай Брънчев

5

34

Стефан Брънчев

5

35

Галя Ангелова и ученици

2

36

Галя Неновска

1

37

Николай Недков

10

 

 

Припомняме, че всеки желаещ да се включи, може да се обади на тел. : 0893326570.

 Благодарим Ви!

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение