ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Във връзка с поредицата палежи на къщи във врачанското село Търнак и създалото се напрежение сред населението.
12.02.2020

Oбщинското ръководство, съвместно с кмета на кметство Търнак обсъди създалата се ситуация и предприе следните мерки:

Считано от днес, 12 февруари има осигурена патрулираща общинска охрана. Същата разполага с високопроходим автомобил и ще следи за обществения ред в часовете от 19.00 часа до 7 часа сутринта.

С ускорени темпове, в рамките на броени дни ще се постави всеобхватно видеонаблюдение и ротационна термокамера за ранно предизвестяване при наличие на пожари. 

На телефон 0893326570 при необходимост могат да се подават сигнали за подозрителни лица и действия. 

С предприетите от Общината мерки ще се съдейства за гарантиране спокойствието и сигурността на жителите на кметство Търнак.

 

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение