ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Скъп гост при кмета на общината.
07.02.2020

На днешния ден (6 Февруари), 90 години навършва дългогодишния активен  състезател по футбол от Бяла Слатина, Димитър Васков - Пиката. По този повод той беше скъп гост при кмета на общината, инж. Иво Цветков, който го посрещна радушно и му изказа своята благодарност  за дългогодишната му и ползотворна кариера и големия му принос за развитието на футбола в Белослатинско. В поздравителния адрес по повод 90 годишнината му се казва: 
„Като човек, участвал в ,,написването” на историята на футбола в Бяла Слатина, Вие сте пример за следващите поколения спортисти. За всички нас е радостен фактът, че сте наш съгражданин, доказал, че спортът изгражда личности.

Нека през следващите години здравето и бодрият дух да продължават да съпътстват живота Ви. Пожелавам  Ви още много години да сте опора за близките си!“

Поздравителен адрес до рожденика беше изпратен и от народния представител, Красен Кръстев.


 

 

 

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение